[ĐK Dịch] NEW: Tái khởi động nhóm dịch Nhất Thế Chí Tôn

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Ngọc
865,143
Tu vi
2,172
Mặc dù ta vẫn ăn hại như xưa, nhưng vì truyện quá hay, hay đến nỗi không có gì để nói, thế nên ta quyết định trở lại, đầu tư hết thời gian và công sức vào bộ này của lão Khô Mực...

Cầu các dịch giả vào trợ giúp để ta hoàn thành được bộ truyện này một cách sớm nhất.

Hiện tại truyện đã gần hoàn thành. Các dịch giả của BNS đã dịch hết quyển III, mọi người có thể theo dõi bản dịch tại đây: http://bachngocsach.com/reader/nhat-the-chi-ton/muc-luc

Hoặc bản cv tại đây: http://bachngocsach.com/forum/threads/8563/

Link text: http://www.qidian.com/Book/3249362.aspx
Quyển III
Chương 1 - 5: Hàm (xong)
Chương 6: Nhatchimai0000 (xong)
Chương 7: Phượng Vũ (xong)
Chương 8: habilis (xong)
Chương 9: trongkim (xong)
Chương 10: todryan (xong)
Chương 11: Ranh (đã xong)
Chương 12: Liêu Doanh (xong)
Chương 13: Liêu Doanh (xong)
Chương 14: nhatchimai0000 (đã xong)
Chương 15: Ranh (xong)

Chương 16: Ranh (xong)
Chương 17: PV (xong)
Chương 18: PV (xong)
Chương 19: Hàm (xong)
Chương 20: Hàm (xong)
Chương 21: Hàm (xong)
Chương 22: Hàm (xong)
Chương 23: Hàm (xong)
Chương 24: Hàm (xong)
Chương 25: Hàm (xong)
Chương 26: Hàm (xong)
Chương 27: nhatchimai0000 (đã xong)
Chương 28: chichiro (xong)
Chương 29: trongkimtrn (xong)
Chương 30: nhatchimai0000 (xong)
Chương 31: nhatchimai0000 (xong)
Chương 32: todryan (xong)

Chương 33: Hàm
Chương 34: Ranh (xong)
Chương 35: Hàm
Chương 36: nhatchimai0000 (xong)
Chương 37: nhatchimai0000 (xong)
Chương 38: nhatchimai0000 (xong)
Chương 39: nhatchimai0000 (xong)
Chương 40: Hàm
Chương 41 - 55: Hàm (xong 41-55)
Chương 56: Chichiro (xong)
Chương 57:
Chương 58: kethattinhthu7
...
Trả xong lương đợt 1
Quyển 3 - Chương 62: trongkimtrn (xong)
Chương 63: nhatchimai0000
Chương 64: nhatchimai0000
Chương 65: mot canh en nho
Chương 66:
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70: trongkimtrn
...
Chương 80-100: Hàm
Chương 1: VHK
 
Last edited:

Top