Thông Báo Thanh Thiên Phủ - Quy định (Xin đọc kỹ trước khi post bài)

Status
Not open for further replies.

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Thanh Thiên Phủ là nơi đệ đơn khiếu kiện về một quyết định ban phạt của một thành viên BQT. Đơn khiếu kiện sẽ được smod Thanh Thiên Phủ giải quyết. Mọi thành viên của diễn đàn đều được quyền đệ đơn, trừ smod và admin.
  1. Nghiêm túc khi post bài trong Thanh Thiên Phủ.
  2. Trình bày đơn khiếu kiện rõ ràng, không viết tắt.
  3. Thanh Thiên Phủ có quyền tài phán mọi sự vụ liên quan đến tranh chấp giữa các thành viên của diễn đàn BNS.
  4. Phán quyết ở Thanh Thiên Phủ là quyết định cuối cùng.
Việc không thực thi một trong những quy định trên có thể sẽ dẫn đến hình phạt ban cho người post. Những quy định trên là đối tượng bị thay đổi mà không cần báo trước. Do vậy, xin tham khảo lại topic này mỗi khi muốn khiếu kiện.

--------------------

1. Nghiêm túc khi post bài trong Thanh Thiên Phủ (nay viết tắt là TTP).

Thanh Thiên Phủ không phải là nơi để đùa cợt. Hầu như khắp nơi trong diễn đàn, bạn được khuyến khích nên thoải mái nghĩ gì viết đó, nhưng xin cân nhắc ngôn từ cẩn trọng khi viết bài trong TTP.

Nếu đơn khiếu kiện của bạn có mục đích bông đùa, hoặc ý kiến tham dự phiên tòa của bạn chỉ hàm ý bỡn cợt, bạn có thể bị cảnh cáo hoặc ban tùy mức độ thiếu nghiêm túc của bạn.

Việc sử dụng các từ ngữ đệm lóng, thô tục là hoàn toàn không được khoan dung ở TTP.
2. Trình bày đơn khiếu kiện rõ ràng, không viết tắt.

Phải biết rằng người phân xử ở TTP hoàn toàn không nắm được nội tình liên can đến sự vụ mà bạn khiếu kiện. Việc bạn trình bày rõ ràng có ngọn nguồn có chứng cớ chính là điểm lợi cho bạn. Nó sẽ giúp TTP dễ dàng thu thập kiểm tra bằng chứng để đưa ra phán quyết có lợi cho bạn.

Không viết tắt, không dùng Anh ngữ. Tránh tối đa việc dùng các từ ngữ có thể gây khó cho việc đọc hiểu bài viết của bạn.
3. Thanh Thiên Phủ thay mặt BQT giữ quyền tài phán mọi sự vụ liên quan đến tranh chấp giữa các thành viên. (Tu chính án số 1).

Tất cả những bất hòa, tranh chấp trong diễn đàn sẽ đc TTP thụ lý, bao gồm cả những sự vụ có liên quan đến thành viên BQT.

- Thẩm phán thường trực ở TTP giữ quyền bác đơn kiện và không thụ lý sự vụ nếu thấy rằng đơn khiếu kiện không đủ tính nghiêm túc.

- Nếu sự vụ tranh tụng có liên quan đến smod/admin (bao gồm cả thẩm phán thường trực) hoặc nếu thẩm phán thường trực tỏ ra kém hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp, ban Admin sẽ nhóm họp và đề cử một admin để thụ lý sự vụ đó. Khi ấy, phán quyết của Admin là phán quyết của TTP.​

4. Phán quyết ở Thanh Thiên Phủ là quyết định cuối cùng.

Nếu TTP đã tuyên bố khép hồ sơ một vụ kiện và khóa topic tranh tụng, đừng lập topic khác để lật lại vụ kiện này. Bạn có thể bị ban vì hành động đó.

Nếu đã đưa lên TTP, bạn phải chấp nhận phán quyết ở TTP cho dù là có lợi hoặc bất lợi cho bạn. Nếu phán quyết có lợi cho bạn, tùy trường hợp, bạn sẽ đc dở bỏ hay giảm nhẹ hình phạt, hoặc đền bù bằng Ngọc, hoặc TTP sẽ đại diện BQT xin lỗi bạn. Nếu phán quyết bất lợi cho bạn, bạn sẽ phải chịu hình phạt bổ sung.​
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Tu chính án số 1

Mở rộng quyền tài phán của Thanh Thiên Phủ (TTP) từ việc chỉ thụ lý các sự vụ liên quan đến ban phạt thành thụ lý mọi tranh chấp trong diễn đàn. Đồng thời, bổ sung các điều khoản:

- Thẩm phán thường trực ở TTP giữ quyền bác đơn kiện và không thụ lý sự vụ nếu thấy rằng đơn khiếu kiện không đủ tính nghiêm túc.

- Nếu sự vụ tranh tụng có liên quan đến smod/admin (bao gồm cả thẩm phán thường trực) hoặc nếu thẩm phán thường trực tỏ ra kém hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp, ban Admin sẽ nhóm họp và đề cử một admin để thụ lý sự vụ đó. Khi ấy, phán quyết của Admin là phán quyết của TTP.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Ngọc
33.160,42
Tu vi
0,67
Bổ sung quy định về đối tượng khiếu nại, tố cáo:
- Người đưa đơn khiếu nại, tố cáo tại TTP bắt buộc phải là người có liên quan trong sự việc được đề cập để đảm bảo các yếu tố liên quan tới trách nhiệm và quyền lợi của người khiếu nại (bao gồm quyền yêu cầu bồi thường và việc chịu trách nhiệm với những nội dung của đơn tố cáo.)
- Thành viên BQT có thể đưa đơn tại TTP, tuy nhiên trước đó cần có sự xác nhận, đồng ý của Admin quản lý hoặc Hội đồng admin. TTP không tiếp nhận đơn mà bên nguyên và bị cùng là thành viên BQT.
 
Status
Not open for further replies.
Top