1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

  Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

 2. Thư Kiếm Trường An - Truyện Convert Mới Hoàn Thành
 3. Kiếm Vương Triều - Truyện Convert Hoàn Thành Mới Nhất

[Thông Báo] Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thảo luận trong 'Truyện Dịch' bắt đầu bởi tiểu toán bàn, 12/5/16.

 1. Vivian Nhinhi

  Vivian Nhinhi Ẩn dật
  Thánh Cô Hắc Phong Giáo
  Lưu quân bất trụ tòng quân khứ
  ❈ Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ ❈
               

  Bài viết:
  8,970
  Được thích:
  48,137
  Nghề nghiệp:
  Interpreter & Translator
  Bạn dịch truyện này thì bạn sẽ rõ hơn mình thôi. :D Bạn cứ theo những gì bạn thấy đúng nhé.
  Mình chỉ thấy Diệu Thiện vẫn xưng là : Sơn Nhân ta nghèo, Sơn Nhân thế này, Sơn Nhân thế nọ. Nên đoán là pháp hiệu hay tên tự gì đó để tự xưng thôi. :D
   
 2. rolland

  rolland Kim Đan Trung Kỳ  

  Bài viết:
  211
  Được thích:
  729
  Đăng ký dịch truyện

  Tên truyện : Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

  Tác giả : Bát Nguyệt Phi Ưng

  Bản Trung Chương 1
  八极大世界, 天域天中洲, 当世有数武道圣地之一广乘山的山门外.


  燕赵歌一袭白衣, 外罩蓝袍, 袍服上辊的黑边, 昭示了广乘山一脉最核心弟子的身份.


  而在对面, 一个黄衣青年, 正一脸不忿: "燕赵歌, 你他吗不就是有个好爹吗?"


  燕赵歌面无表情: "你刚刚骂我什么? 有胆子你再说一遍."


  "说就说, 怕你不成? 你他吗不就是有个好爹吗?"


  燕赵歌看着他, 突然展颜一笑: "很好, 就是这句, 我最喜欢别人拿这句话说我."


  黄衣青年膛目结舌.


  半晌后他才回过神来, 恼羞成怒, 再顾不得其他, 向燕赵歌扑去.


  燕赵歌漫不经心说道: "出手轻点, 别打死了."


  黄衣青年一愣, 然后全身麻痹, 眼前景象变幻, 半晌后才回过神来, 自己让人悄无声息抓住后腰, 然后整个人被凌空举了起来!


  一个彪形大汉出现在燕赵歌面前, 一只手将黄衣男子举在半空中, 犹如拎着一个小孩子.


  大汉笑眯眯的说道: "公子请先行."


  燕赵歌点点头, 双手背在身后, 悠然转身离开.


  那大汉则嘿嘿笑着, 单手举着那黄衣青年走远, 对方只能发出一阵呜呜声.


  燕赵歌入了自家山门, 走在路上, 脸上的戏谑之色已经不见, 目不斜视, 神情平静.


  看上去, 倒似乎是一派沉稳风范.


  但其实这表情真正的含义是. . .


  一脸懵逼僵尸姑娘末世行!


  "这个剧本不对啊." 燕赵歌喃喃自语, 作为穿越大军的一份子, 自己的打开方式一定有问题.


  第一次穿越, 穿到了武道文明繁盛至极的异世界, 一头撞进包罗万象, 遍收天下经典的神宫藏书楼里.


  但随后便是一场天地大劫, 连神宫也破灭了.


  接下来居然第二次穿越, 灵魂来到了同一个世界, 不知多少年后的时代.


  人们发掘承载破灭之后残存的遗留, 这里的武道文明重新起步, 还处于新一代的发展期.


  装了一脑子神宫秘籍宝典的自己, 二次穿越到当前的时代, 简直就如同一个人玩惯了地狱模式之后, 突然被丢去玩简单模式.


  简直不要太爽!


  唯一的问题是, 二次穿越后, 这具身体的原主人, 留下了一个烂摊子.


  "公子, 你吩咐收集的东西, 都准备好了." 那彪形大汉, 这时重新跟了上来: "离焰真火火种的下落, 也有消息了."


  燕赵歌脚步稍微放缓一点: "这却难得, 可是查到确切下落?"


  "镇龙渊东北部, 范围已经在尽量缩小, 下面人很快便会有更确切的消息传回来." 大汉憨厚一笑.


  燕赵歌满意的点点头: "不错, 不错."


  称呼自己公子, 而不是师兄师弟的人, 都是燕氏家族之人, 自家老爹, 不仅仅是宗门里位高权重的长老, 同时也是燕家这一代的族长, 整个大陆都声名显赫的世家豪族.


  燕赵歌想要什么东西, 只需要开出表单来, 自有下面人去跑腿.


  简单来说, 眼下的燕赵歌, 家世显赫, 老爹牛逼, 自己天才, 一帆风顺.


  可是. . . 好像有哪里不对?


  "公子, 还有件事. . ." 身旁大汉刚要继续开口说些什么, 突然又将话吞回肚里.


  面前迎面走来一个气息厚重的中年男子, 每走一步, 仿佛都引得身周空间景物震动一下似的.


  到了近处, 燕赵歌同对方见过礼, 那中年男子微笑说道: "几日不见, 燕师侄修为日渐增长啊."


  燕赵歌笑道: "精于勤, 荒于嬉, 不敢懈怠."


  中年男子说道: "镇龙渊前些日子有些响动, 准备遣人探查, 由年轻弟子前去, 正好宗门小比刚刚结束, 便将小比中前八名的新晋弟子也加入, 权当做是一番历练."


  "只是有消息传闻, 你有一个老对手, 也在镇龙渊附近出现, 燕师侄若是近来无事, 索性做一次领队?"


  他看着燕赵歌, 目光中充满了期许与赞赏.


  眼前的年轻人武道天赋卓绝, 是真正的天之骄子, 同龄人中的佼佼者, 领军人物, 广乘山年轻一代的脸面.


  与之相提并论者, 都是同龄人里天才中的天才, 是八极大世界其他最顶尖宗门势力中, 同一代里最杰出的天才, 妖孽, 怪胎 [ 家教 ] 什么, 是彭格列? ! .


  当世四公子之一的广乘公子燕赵歌, 虽然年纪尚轻, 但已经是整个八极大世界闻名遐迩的俊杰英才, 公认只要不夭折, 未来必然可以成就一番传奇的人物.


  "镇龙渊么. . ." 燕赵歌琢磨了一下, 当即便点头答应下来: "左右无事, 我便走一趟好了, 师弟师妹们, 自会看顾一二."


  对方的意思, 燕赵歌明白, 是有其他宗门势力的强力年轻一代, 也在镇龙渊附近活动.


  若是碰上了, 自家年轻弟子被对方压制, 宗门脸面上不好看.


  前辈师叔伯带队, 自然不会被欺负, 但年轻一代终究是弱了声势.


  燕赵歌带队, 这些问题就都不是问题了.


  于自身而言, 燕赵歌其实很乐意多出去走走, 实地观察这个对自己来说全新的世界, 同脑海中的信息记忆印证.


  自己想要找的东西, 也在镇龙渊, 自己一些筹谋, 也需要用到镇龙渊的环境, 早晚都要去一次, 这次就当是顺路了.


  见燕赵歌答应下来, 中年男子便更开怀了: "此次出行, 燕师侄也好给后进弟子们做个表率, 相信能让他们学到不少东西."


  辞别了中年男子, 燕赵歌迈步前行, 那彪形大汉跟在身旁, 接着说道: "公子, 俺刚才正想和你说, 林姑娘那边, 闭关时间似乎要延长, 不能如期出关了."


  在他想来, 自家公子听闻这个消息, 该是有些遗憾和不满的.


  但其实, 燕赵歌此时却有翻白眼的冲动.


  这就是身体原主人留给自己的烂摊子了.


  这身体的原主人, 昔日在外游历, 和一个妹子相遇.


  妹子本来有个青梅竹马的恋人, 但在遇上身体原主人这个高富帅之后, 最终动了心思, 为了攀高枝, 离开了自己原先的恋人.


  虽然不是主动挖墙脚, 但身体原主人对于美女倒贴, 显然来者不拒, 那妹子的草根前男友则颇为愤懑.


  双方差距太大, 身体原主人倒也不至于打压难为对方, 对于对手的敌视, 只有不屑一顾.


  妹子本身武道天赋确实不俗, 此前在小地方明珠蒙尘, 之后随身体原主人回了广乘山, 拜入门下, 修为开始突飞猛进.


  入门一段时间后, 妹子闭关去了, 而燕赵歌二次穿越, 来到了这里.


  诚然, 妹子是个不折不扣的美女.


  窈窕淑女, 君子好逑, 不过对于现在的燕赵歌而言, 也就仅此而已了, 视觉上赏心悦目, 但并没有什么特别想法.


  第一次穿越时经历的天地大劫, 目睹神宫破灭的一幕, 永恒镌刻在燕赵歌的脑海中.


  那么强大的神宫尚且不保, 天地间谁可永远平安?


  目睹那样一幕, 有人会心生绝望, 今朝有酒今朝醉, 而燕赵歌的选择是, 努力提升自己重生本人就是豪门.


  虽然自家老爹貌似很牛叉, 自己眼下的起点很不错, 背景很不错, 手下狗腿子很多, 但燕赵歌还是在如饥似渴的珍惜每一分资源, 强化自身, 没有一点浪费.


  每一分每一秒的时间, 也都在抓紧.


  这一切已经成为本能.


  随着时间推移, 二次穿越后的这段日子里, 燕赵歌也逐渐在适应新的环境和身份, 适应周围的人与事, 但有些事情始终都不会改变.


  对于自己来说, 现在最重要的是好好修炼, 才不枉眼下这么优越的环境与条件.


  在这个武道称雄, 个人力量可以决定时代大势的时代, 实力为尊, 胜者为王.


  但燕赵歌发现, 事情似乎没有那么简单.


  身旁的大汉这时正好说道: "此外, 公子, 那个叶景俺也查过了."


  "现年十六岁, 天域, 天东洲, 东唐国人士, 三岁时父母双亡, 由家族中其他人抚养长大, 寄人篱下, 倍受欺辱."


  "其人表现一直平平无奇, 武道天赋不上不下, 除了和林姑娘一起长大以外, 没有什么值得关注的地方."


  "但在你带着林姑娘离开之后, 他突然发生翻天覆地的变化, 修为突飞猛进, 表现惊艳, 先是在自己家族中站稳了脚跟, 然后更帮助家族势力在当地坐大, 压制了敌对势力."


  "其后前往东唐国国都, 声名鹊起, 成为东唐少年一代佼佼者, 获得了参加广乘山入门考核的资格."


  "成功通过考核, 拜入广乘山之后, 上升势头似乎比林姑娘还要强劲, 表现极为突出."


  "他在新晋弟子中独占鳌头, 这一次的宗门小比中, 拿下了第一名."


  大汉说到这里, 憨厚一笑: "不过, 跟公子你相比, 不具备竞争力."


  燕赵歌却撇撇嘴, 心道: "才怪!"


  没办法, 怎么看, 这货都像是一个主角模板.


  那么现在问题来了, 在这位叶大主角的崛起道路上, 自己成了一个什么角色?


  "我想想, 同门中当前年轻一代天才人物, 阔少公子, 自身也有几分实力, 背后有个能给我出头的老爹, 背景不浅, 更重要的是, '我' 貌似占了他的妹子?"


  "我这身体的原主人, 似乎连那姓林的妹子的一血都拿了?"


  ". . . 嗯, 我这幅皮囊, 外表卖相也还不错, 看着就很装逼, 打起脸来或者踩起来, 想来很有快感. . ."


  "然后我老爹给我出头, 变成他又一块踏脚石, 成就他的崛起之路, 一人送脸挨打, 全家包邮上门. . ."


  燕赵歌翻了个白眼.


  这剧情, 真的不对!

  Bản Dịch Chương 1
  Chương 1. Cầm nhầm kịch bản a!


  Bát Cực Đại thế giới, Thiên Vực, Thiên Trung châu, sơn môn của một trong những Võ đạo Thánh địa Quảng Thừa Sơn đương thời điều biết.


  Yến Triệu Ca một bộ bạch y, khoác ngoài lam bào, trên áo bào có trục viền đen, chứng tỏ thân phận hạch tâm đệ tử của Quảng Thừa Sơn.


  Mà đối diện, là một thanh niên mặc hoàng y, vẻ mặt không cam lòng:


  - Yến Triệu Ca, ngươi không phải chỉ có một người cha tốt thôi hay sao?


  Mặt Yến Triệu Ca khôngchút thay đổi:


  - Ngươi vừa mắng ta cái gì? Ngươi có lá gan lập lại lần nữa.


  - Lời đã nói, sợ ngươi sao? Ngươi không phải chỉ có một người cha tốt thôi hay sao?


  Yến Triệu Ca nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười:


  - Tốt, hay cho câu này, ta thích nhất người khác đem những lời này nói với ta.


  Hoàng y thanh niên trợn mắt cứng lưỡi.


  Sau một lúc lâu, hắn mới phục hồi lại tinh thần, thẹn quá hoá giận, bất chấp mọi thứ, hướng Yến Triệu Ca đánh tới.


  Yến Triệu Ca không điếm xỉa tới mà nói:


  - Xuất thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết.


  Hoàng y thanh niên sửng sốt, sau đó toàn thân tê dại, cảnh tượng trước mắt biến đổi, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, bản thân lặng yên không một tiếng động bị nắm ngang lưng, sau đó cả người bị giơ lên cao!


  Một người thân hình vạm vỡ xuất hiện trước mặt Yến Triệu Ca, một tay đem hoàng y nam tử xách ở giữa không trung, như xách một đứa bé.


  Đại hán cười híp mắt nói:


  - Mời công tử đi trước!


  Yến Triệu Ca gật đầu, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên xoay người ly khai.


  Đại hán kia lập tức cười hắc hắc, quả đấm ném hoàng y thanh niên ra xa, đối phương chỉ có thể phát ra một trận tiếng “ô…ô…”.


  Yến Triệu Ca vào sơn môn nhà mình, đi trên đường, vẻ mặt đùa giỡn đã không thấy, mặt nhìn thẳng, ánh mắt yên tĩnh.


  Nhìn qua, phong phạm rấttrầm ổn.


  Nhưng hàm nghĩa chân chính của vẻ mặt này là. . .


  Vẻ mặt mộng bức!


  - Cái kịch bản này là sai a.

  Yến Triệu Ca tự lẩm bẩm, là một phần tử xuyên không, cách thức của mình nhất địnhcó vấn đề.


  Lần đầu tiên xuyên việt, xuyên tới thế giới có Văn minh Võ đạo phồn thịnh chí cực, đi tới Tàng Thư Các của Thần Cung có cất toàn bộ thiên hạ kinh điển, bao hàm toàn diện.


  Nhưng sau đó, là một hồi thiên địa đại kiếp nạn, Thần Cung tan vỡ.


  Kế tiếp lại xuyên qua lần thứ hai, linh hồn đi tới cùng một thế giới, thời đại rất nhiều năm sau đó.


  Con người khai quật ra các di tích còn sót lại sau kiếp nạn, Văn minh Võ đạo một lần nữa khởi bước, vẫn còn trong thời kỳ mới phát triển.


  Yến Triệu Ca mang đầy trong đầu điển tịch của Thần Cung, lần thứ hai xuyên qua đến thời đại này, giống như cùng một người chơi phó bản cấp địa ngục, đột nhiên bị ném tới phó bản cấp bình thường.


  Thật là không quá thoải mái!


  Vấn đề duy nhất là, sau khi xuyên qua lần thứ hai, nguyên chủ của cổ thân thể này, để lại một cục diện rối rắm.


  - Công tử, đồ vật ngươi phân phó thu thập, đều đã chuẩn bị xong.


  Đại hán vạm vỡ, lúc này lại theo sau:


  - Ly Diễm Chân Hỏa Hoả chủng tăm tích, đã có tin tức.


  Cước bộ của Yến Triệu Ca hơi chút chậm lại:


  - Vật này hiếm có, thế nhưng lại tra ra được tăm tích xác thực?


  - Khu vực đông bắc, Trấn Long Uyên, đã tận lực thu nhỏ phạm vi lại, cấp dưới rất nhanh sẽ có tin tức xác thực truyền về.


  Đại hán thật thà cười.


  Yến Triệu Ca hài lòng gật đầu:


  - Không tệ, không tệ.


  Gọi hắn là công tử, cũng không phải sư huynh đệ đồng môn, mà đều là người của Yến thị gia tộc, cha của hắn, không chỉ là Trưởng lão có quyền cao chức trọng trong Tông môn, mà còn là Tộc trưởng thế hệ này của Yến gia, thế gia vọng tộc thanh danh hiển hách trên toàn bộ thế giới.


  Yến Triệu Ca muốn cái gì, chỉ cần đưa ra danh sách, tự có cấp dưới làm chân chạy.


  Đơn giản mà nói, Yến Triệu Ca bây giờ, gia thế hiển hách, cha ngưu bức, bản thân là thiên tài, thuận buồm xuôi gió.


  Thế nhưng… hình như có chỗ nào không đúng?


  - Công tử, còn có chuyện…


  Đại hán bên cạnh hắn muốn tiếp tục mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên lại đem lời nói nuốt trở lại trong bụng.


  Đối diện trước mặt là một trung niên nam tử có khí tức hùng hậu đi tới, đi mỗi một bước, giống như đều khiến cho cảnh vật không gian xung quanh chấn động một cái.


  Đến gần, Yến Triệu Ca cùng đối phương hành lễ, trung niên nam tử kia mỉm cười nói:


  - Mấy ngày không gặp, tu vi của Yến sư điệt ngày càng nâng cao a.


  Yến Triệu Ca cười nói:


  - Muốn chịu khó, bớt phóng túng, không dám buông thả.


  Trung niên nam tử nói:


  - Vài ngày trước, Trấn Long Uyên có chút động tĩnh, chuẩn bị điều người đến tra xét, do đệ tử trẻ tuổi đi, vừa lúc tiểu bỉ (tỉ thí nhỏ) của Tông môn vừa kết thúc, liền đem tám tên đầu tân đệ tử của tiểu bỉ thêm vào, xem đây như một phen lịch lãm.


  - Chỉ là có tin đồn, có một đối thủ cũ của ngươi, đã xuất hiện phụ cậnTrấn Long Uyên, Yến sư điệt nếu là gần đây không có việc, dứt khoát làm một lần lĩnh đội đi?


  Hắn nhìn Yến Triệu Ca, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng tán thưởng.


  Thiên phú Võ đạo của người trẻ tuổi trước mặt trác tuyệt, là thiên chi kiêu tử chân chính, là người nổi bật trong bạn cùng lứa, nhân vật lĩnh quân (đầu lĩnh), đại diện của thế hệ trẻ Quảng Thừa Sơn.


  Cùng người khác so với, đều là thiên tài trong thiên tài của bạn cùng lứa, trong các thế lực cao cấp Tông môn khác của Bát Cực Đại thế giới, được công nhận là thiên tài kiệt xuất nhất, yêu nghiệt, quái thai.


  Một trong tứ đại công tử đương thời Quảng Thừa công tử Yến Triệu Ca, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã là anh tài tuấn kiệt mà toàn bộ Bát Cực Đại thế giới nghe tiếng gần xa, chỉ cần không chết non, một thời gian sau tất thành một nhân vật truyền kỳ.


  “Trấn Long Uyên sao…” Yến Triệu Ca suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng:


  - Dù sao cũng không có việc, ta liền đi một chuyến được rồi, các sư đệ sư muội, thì sẽ chiếu cố một ... hai ....


  Ý của đối phương, Yến Triệu Ca hiểu rõ, là có mạnh mẽ thế hệ trẻ của những Tông môn thế lực khác, hoạt động phụ cận Trấn Long Uyên.


  Nếu như đụng phải, đệ tử trẻ tuổi nhà mình bị đối phương áp chế, thể diện của Tông môn liền nhục nhã.


  Các sư thúc bá tiền bối mang đội, tự nhiên sẽ không bị khi dễ, nhưng cuối cùng là thanh thế của thế hệ trẻ yếu đi


  Yến Triệu Ca mang đội, mấy vấn đề này liền không là vấn đề.


  Đối với bản thân mà nói, Yến Triệu Ca kỳ thực rất thích đi ra ngoài nhiều một chút, quan sát toàn bộ thế giới mới chân thật đối với hắn mà nói, có thể ấn chứng những ký ức tin tức trong đầu.


  Thứ bản thân muốn tìm, đã ở Trấn Long Uyên, một số mưu đồ của hắn, cũng cần dùng đến hoàn cảnh của Trấn Long Uyên, sớm muộn gì cũng phải đi một lần, lần này coi như là tiện đường.


  Thấy Yến Triệu Ca đáp ứng, trung niên nam tử liền thoải mái:


  - Lần này xuất hành, Yến sư điệt cũng cấp cho các đệ tử ít hiểu biết làm gương mẫu, tin rằng có thể để cho bọn chúng học được không ít thứ.


  Tạm biệt trung niên nam tử, Yến Triệu Ca cất bước đi trước, đại hán vạm vỡ đi ở bên cạnh, nói tiếp:


  - Công tử, ta đây vừa rồi muốn cùng ngươi nói, bên phía Lâm cô nương, thời gian bế quan tựa hồ muốn kéo dài, không thể xuất quan đúng hạn.


  Ở hắn suy nghĩ, khi công tử nghe tin tức này, liền có chút tiếc nuối cùng bất mãn.


  Nhưng thực tế, lúc này Yến Triệu Ca lại có xung động muốn trợn trắng mắt.


  Đây là nguyên chủ nhân thân thể lưu cho mình rối rắm cục diện.


  Nguyên chủ thân thể, tại một lần lịch lãm bên ngoài, cùng một muội tử gặp nhau.


  Muội tử vốn đã có một người yêu thanh mai trúc mã, nhưng lúc gặp phải nguyên chủ thân thể này cao phú soái (giàu có đẹp trai), cuối cùng động tâm, muốn trèo cao, rời bỏ người yêu ban đầu.


  Tuy rằng không phải chủ động đục khoét nền tảng, nhưng nguyên chủ thân thể nguyên đối với mỹ nữ, hiển nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, người yêu cũ rẽ cỏ (hèn kém) của muội tử tức thì căm phẫn.


  Hai bên chênh lệch quá lớn, nguyên chủ thân thể này ngược lại cũng chưa đến nổi chèn ép làm khó đối phương, đối với sự căm thù của đối thủ, chỉ xem thường.


  Thiên phú Võ đạo của bản thân muội tử xác thực không tầm thường, trước đây ở địa phương nhỏ, minh châu bị long đong, lúc này theo nguyên chủ trở về Quảng Thừa Sơn, bái nhập môn hạ, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh.


  Sau Nhập môn một thời gian ngắn, muội tử đi bế quan, mà Yến Triệu Ca lần thứ hai xuyên qua, đến nơi này.


  Quả thật, muội tử là một mỹ nữ mười phần vẹn mười.


  Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bất quá đối với Yến Triệu Ca bây giờ mà nói, không hơn, cảnh đẹp ý vui bên mắt, nhưng cũng không có cái gì ý nghĩ đặc biệt.


  Lần đầu tiên xuyên việt thì trải qua thiên địa đại kiếp nạn, mắt thấy cảnh tượng Thần Cung tan biến, vĩnh hằng tuyên khắc ở trong đầu Yến Triệu Ca.


  Thần Cung cường đại như vậy còn khó giữ được, trong thiên địa này có vĩnh viễn bình an?


  Mắt thấy một màn như vậy, làm người muốn tuyệt vọng, hôm nay có rượu hôm nay say (được hôm nào lo hôm ấy), mà Yến Triệu Ca tuyển chọn, là nỗ lực đề thăng chính mình.


  Tuy rằng lão cha nhà mình ra vẻ rất trâu bò, khởi điểm của mình rất tốt, bối cảnh rất tốt, thủ hạ chó săn lại rất nhiều, nhưng Yến Triệu Ca giống như đói khát mà quý trọng mỗi một phần tài nguyên, cường hóa bản thân, không một chút lãng phí.


  Mỗi một phút mỗi một giây, cũng đều nắm chặt.


  Đây hết thảy đã trở thành bản năng.


  Theo thời gian qua đi, trong đoạn thời gian sau khi lần thứ hai xuyên qua, Yến Triệu Ca cũng từ từ thích ứng thân phận cùng hoàn cảnh mới, thích ứng những người chung quanh cùng sự việc, nhưng có một số việc thủy chung cũng sẽ không cải biến.


  Đối với hắn mà nói, việc vô cùng trọng yếu hiện tại là tu luyện tốt, mới không uổng công điều kiện hoàn cảnh ưu việt như thế này.


  Ở nơi Võ đạo xưng hùng này, lực lượng cá nhân có thể quyết định đại thế của thời đại, thực lực vi tôn, người thắng làm vua.


  Nhưng Yến Triệu Ca phát hiện, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy.


  Đại hán bên cạnh lúc này nói rằng:


  - Ngoài ra, công tử, cái tên Diệp Cảnh kia cũng đã điều tra.


  - Năm nay mười sáu tuổi, Thiên Vực, Thiên Đông châu, người Đông Đường quốc, khi ba tuổi thì phụ mẫu đều mất, do những người khác trong gia tộc nuôi nấng lớn lên, ăn nhờ ở đậu, nhiều lần bị khi dễ


  - Bản thân biểu hiện bình thường không có gì lạ, thiên phú Võ đạo tầm thường, ngoại trừ cùng Lâm cô nương cùng nhau lớn lên, không có chỗ nào đáng giá chú ý.


  - Nhưng sau khi người mang theo Lâm cô nương rời đi, hắn đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi đột nhiên tăng mạnh, biểu hiện kinh diễm, đầu tiên là ở gia tộc đứng vững gót chân, sau đó giúp đỡ thế lực gia tộc ở địa phương phát triển an toàn, áp chế thế lực đối địch.


  - Sau đó đi thủ đô Đông Đường quốc, danh tiếng nổi lên, trở thành một đời thiếu niên nổi bật của Đông Đường, thu được tư cách tham gia khảo hạch nhập môn Quảng Thừa Sơn.

  - Thành công vượt qua khảo hạch, bái nhập Quảng Thừa Sơn, xu thế nâng cao tựa hồ so với Lâm cô nương còn mạnh hơn, biểu hiện cực kỳ nổi bật.


  - Hắn ở trong hàng đệ tử mới được hạng nhất, lúc này trong tông môn tiểu bỉ, lại bắt đệ nhất.


  Đại hán nói đến đây, thật thà cười:


  - Bất quá, so với công tử người, không có sức cạnh tranh.


  Yến Triệu Ca lại bĩu môi, thầm nghĩ: "Mới là lạ!"


  Không có biện pháp, dù thế nào, hàng này đều giống như khuôn mẫu vai chính vậy.


  Như vậy vấn đề hiên tại, nơi đây chính là trên đường Diệp đại diễn viên quật khởi, vậy chính mình thành cái vai gì?


  "Theo ta nghĩ, ta là nhân vật thiên tài của thế hệ trẻ đồng môn trước mắt, cậu ấm Thiếu công tử, bản thân cũng có vài phần thực lực, phía sau có một người cha có thể cho ta ra mặt, bối cảnh không cạn, và trọng yếu hơn là, “ta” dường như chiếm hắn muội tử?"


  "Nguyên chủ nhân thân thể này, tựa hồ đều lấy lần đầu của Lâm muội tử?”


  ". . . Ừ, thân thể của ta, bề ngoài cũng không tệ lắm, nhìn cũng rất trang bức, đánh hoặc đạp lên mặt, nghĩ đến rất sảng khoái a…”


  "Sau đó cha ta cho ta xuất đầu, biến thành một khối đá đạp chân cho hắn, thành con đường quật khởi của hắn, một người đưa mặt chịu đòn, toàn gia ôm gửi tới cửa…”


  Yến Triệu Ca liếc mắt.


  Nội dung vở kịch này, thực sự không đúng a!

  Tag :mad:KìNgộ, @nila32, @kethattinhthu7, @Vivian Nhinhi, @archnguyen1984
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/7/16
 3. Lạc Thu

  Lạc Thu Trúc Cơ Đỉnh Phong

  Bài viết:
  150
  Được thích:
  348
  Nhiếp Chính Đại Minh
  Tác Giả: Sâu
  Dịch Giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu


  Chương 1: Chuyển Thế Tham Quan (Thượng)

  Chương 1 - Chuyển Thế Tham Quan (Thượng)
  Triệu Cương dần dần tỉnh dậy sau một trận hôn mê dài, cảm giác đầu đau như búa bổ, giống như bị vật gì đánh vào, vừa đau vừa buồn bực; xung quanh giống như có vô số người xì xào bàn tán, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền thẳng vào tai, khiến hắn càng thêm khó chịu.

  Muốn nắm rõ tình hình xung quanh, nhưng cả người hắn không còn chút sức lực nào, làm cách nào cũng không mở được hai mắt ra, giữa lúc mơ mơ màng màng, Triệu Cương chỉ có thể tự hỏi trong lòng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hiện giờ đang ở đâu?"

  Đúng rồi, sau khi tan làm hắn đã cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, lúc băng qua đường, rõ ràng chiếc xe con siêu tốc nhằm hướng hắn mà lao tới, hắn muốn tránh đi, nhưng mọi chuyện quá đột ngột, khiến hắn phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó...

  Hắn bị tai nạn xe!

  Suy nghĩ ngày càng sáng tỏ đầu đuôi mọi chuyện, Triệu Cương cảm thấy trong đầu ngày càng hỗn loạn, rất nhiều suy nghĩ ập tới khiến hắn cảm thấy bất an.

  Mình bây giờ đang ở bệnh viện sao?

  Tài xế gây ra chuyện đã bắt được chưa?

  Xung quanh rốt cuộc là những người nào? Bác sĩ và y tá sao? Tại sao lại ồn ào đến như vậy?

  Quan trọng nhất là, lần này bị tai nạn xe, hắn sẽ không bị tật nguyền gì chứ?

  Nghĩ đến khả năng xuất hiện hậu quả sau khi bị tai nạn, trong lòng Triệu Cương có chút khẩn trương, muốn mở mắt đứng dậy, kiểm tra thân thể của mình, nhưng hắn lại cảm thấy giống như mất đi lực kiểm soát thân thể, chỉ loáng thoáng nghe thấy xung quanh có không ít người thì thầm bàn tán, nhưng cụ thể nói cái gì, hắn lại không nghe rõ.

  Sau đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu, thân thể hắn dần dần khôi phục khí lực, tri giác cũng dần dần có lại, tuy vậy nhưng thân thể không thể cử động, cũng không mở mắt ra được, nhưng Triệu Cương đã có thể cảm giác chân tay còn nguyên vẹn, mà những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, rốt cuộc cũng có thể nghe được rõ ràng.

  "Cảm ơn trời đất, tri giác vẫn còn, ta không có biến thành người thực vật..."

  Nhưng mà sau khi khôi phục lại tri giác, Triệu Cương còn chưa kịp cảm thấy may mắn, những âm thanh khe khẽ thầm thì xùg quanh truyền vào tai, lại làm cho hắn không khỏi sững sờ.

  ...

  "Bọn điêu dân này thực sự đáng ghét, dám tập kích Triệu đại nhân, khiến Triệu đại nhân hôn mê, không thể bỏ qua, nhất định phải nghiêm trị! Nhất định phải nghiêm trị..."

  "Bất quá, lần này Triệu đại nhân muốn đem số lương thực cứu giúp nạn thiên tai phát cho toàn bộ đám tham ô, động tĩnh quá lớn, thật là không thích hợp, vào thời khắc thiên tai nhân họa đang ngày một lớn này, một khi gây ra dân biến..."

  "Ngươi thì biết cái gì? Triệu đại nhân tuổi còn trẻ, đã là cận thần bên cạnh bệ hạ, quan lớn tam phẩm đương triều, thân phận cao quý, tiền đồ vô lượng, hôm nay tự mình dò xét khu vực gặp nạn, là cho những điêu dân kia bao nhiêu vinh hạnh rồi? Nhưng bọn chúng không chỉ không biết tạ ơn, trái lại ném đá tập kích đại nhân, quả thực là không biết điều..."

  "Hừ, Triệu đại nhân lần này bị đánh lén, những đại quan thanh liêm đó đúng là cao hứng, Trương gia kia thậm chí còn dám to gan đốt pháo ăn mừng trên đường. Còn một đám nho sinh cổ hủ, lại dám biện hộ cho đám điêu dân to gan tập kích Triệu đại nhân, chờ sau khi chuyện này ổn thỏa, bản quan sẽ trừng trị bọn chúng một thể..."

  "Phật tổ phù hộ, Triệu đại nhân tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, bằng không, thánh thượng một khi trách tội xuống, chúng ta làm thế nào cũng không gánh nổi..."

  "Các vị đồng liêu, Triệu đại nhân bị đánh lén, chuyện lớn như vậy, chúng ta không cách nào giấu giếm được, Triệu đại nhân một khi xảy ra chuyện, hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội chúng ta, cho dù Triệu đại nhân đến cuối cùng không có chuyện gì, chúng ta trị dân bất lực, tội danh bảo vệ không chu toàn, cũng là không cách nào tránh né được..."

  "Kỳ thực những chuyện này không có gì đáng nói, ta lo lắng là, nếu như Triệu đại nhân sau khi tỉnh lại, nhớ đến việc bị tập kích, giận lây sang chúng ta, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Ai..."

  "Lưu đại nhân, bây giờ toàn bộ đám điêu dân tập kích Triệu đại nhân bị nhốt hết vào đại lao, chúng ta nên xử trí như thế nào? Bởi vì chuyện Triệu đại nhân bị tập kích, khiến nha môn trên dưới lộn tùng phèo, ngài là quan phủ đứng đầu, nhất định có thể xử trí vụ này ổn thỏa..."

  ...

  Mơ hồ nghe xong vài câu sau, Triệu Cương càng cảm thấy kỳ quái, những người này đến tột cùng đang nói gì vậy? Ai là "Triệu đại nhân"? Còn cái gì mà "Khu vực gặp nạn" và "Điêu dân" ? Chẳng lẽ là đang thảo luận bộ phim cổ trang nào đó sao? Thảo luận hứng khởi như vậy, giống như tự mình trải qua, không phải là quá nhập tâm rồi sao?

  Lại không biết bao lâu, Triệu Cương vất vả lắm mới hồi phục chút sức lực, rốt cục cũng có thể mở hai mắt ra.

  Sau đó, Triệu Cương bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

  Chỉ thấy ngay trước mắt hắn, giờ khắc này đang có hai mươi, ba mươi người đứng, lít nha lít nhít, già trẻ đều có, gần như chiếm trọn cả gian phòng, mỗi người đều mang vẻ mặt hoặc lo lắng, hoặc phẫn nộ, hoặc hoảng loạn, hoặc không biết làm thế nào... Nhưng những điều này không phải là trọng yếu nhất.

  Quan trọng nhất là, hiện tại nơi mà hắn đang ở, căn bản không phải là bệnh viện như trong tưởng tượng, mà là một gian phòng ngủ... trong phòng ngủ không có bất kỳ một thứ gì liên quan đến thời hiện đại, khắp cả đều là phong cách trang hoàng thời đại Minh Thanh, mang phong vị cổ xưa, nhưng lại mang cảm giác trang nhã.

  Mà đám người đang xuất hiện trước mắt hắn, cũng không phải bác sĩ hay y tá trong bệnh viện, mà là một đám cổ nhân đang hóa trang, ăn mặc tương tự với quan bào thời nhà Minh... Con hát? Diễn viên? Người điên?

  Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

  Nhìntất cả những thứ trước mắt này... phòng ngủ cổ đại trang nhã, một đám người xa lạ hóa trang thành đám quan lại thởi cổ đại, cùng với những lời đối thoại cổ quái... Triệu Cương có loại cảm giác như Thời không đảo lộn, dường như trở về thời cổ đại. Nhưng trong lúc mơ hồ lại phảng phất mang cho hắn một chút quen thuộc.

  Ngay tại thời điểm Triệu Cương đang nghi hoặc tình cảnh xảy ra trước mắt, rốt cuộc cũng có người phát hiện Triệu Cương đã tỉnh, đang mở to hai mắt nhìn bọn họ, nhất thời vui sướng, mất hết phong thái, quay sang mọi người xung quanh lớn tiếng kêu: "Đây, các vị đại nhân, Triệu đại nhân, Triệu đại nhân tỉnh lại rồi! Đại phu! Đại phu! Mau truyền đại phu!"

  Vừa la lên, người này đã chạy vội tới trước giường Triệu Cương, trông thần sắc tràn đầy biểu cảm lấy lòng và nịnh nọt, khom người luôn miệng nói: "Triệu đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh lại rồi, hạ quan đã sớm biết, ngài phúc lớn mạng lớn, tự có Phật tổ thần linh che chở, tuyệt đối không có việc gì."

  Cùng lúc đó, tất cả mọi người bên trong gian phòng, đều cùng một biểu cảm giống tên kia, chen đến trước mặt Triệu Cương, tranh nhau nói những lời Cát Tường, biểu đạt sự thân thiết của mình, e sợ sẽ thua kém người khác.

  "Triệu đại nhân ngài tỉnh rồi, chuyện ngày hôm nay thật sự là để hạ quan lo lắng không thôi, vừa nãy hạ quan luôn hướng về Phật tổ cầu khẩn, cầu phúc cho đại nhân ngài, bây giờ đại nhân không có việc gì, chính là cho thấy ông trời có mắt, Thiên Lý chứng minh, gặp nạn không nguy, tuyệt đối phù hộ đại nhân!"

  "Triệu đại nhân ngài hiện tại có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Có yêu cầu, chỉ cần ngài nói, dược liệu quý giá đến đâu, cho dù hạ quan táng gia bại sản, cũng nhất định phải tìm bằng được cho đại nhân ngài."

  "Triệu đại nhân, những điêu dân kia thực sự quá ghê tởm, toàn bộ đã bị ty chức bắt giữ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ty chức ngay lập tức đem bọn họ chém đầu răn đe!"

  ...

  Nhìn một đám người xa lạ đang hóa trang quan nhân thời cổ đại, vây quanh hắn không ngớt, lời nói không ngoài lấy lòng và nịnh nọt, rõ ràng cực kỳ xa lạ, rồi lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc, Triệu Cương không biết nên ứng phó như thế nào, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, tiếp theo phảng phất giống như mở ra ngăn kéo nào đó, vô số kí ức không biết từ đâu hiện lên trong đầu, tràn vào trong đầu Triệu Cương.

  Khi còn bé hắn đã mất mẹ trong sự bất lực, gian khổ cố gắng học hành, cuối cùng tên hắn cũng được đề trên bảng vàng, bất ngờ nhận được thánh sủng của hoàng thượng, một bước lên mây trong sự vui sướng. Lần đầu tham ô trong sự thấp thỏm lại có chút thỏa mãn, đắc ý nhất thời, lại bất ngờ bị đánh lén khiến hắn kinh hoàng cùng phẫn nộ...

  Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, nhưng chỉ trong chốc lát, dường như tất cả đều diễn theo một trình tự định sẵn, hắn lại trở thành một thanh niên làm quan chức, bản thân đã sống hơn hai mươi năm, nhưng lại không lý giải được tại sao lại nhập vào thân xác Triệu Cương, hắn và Triệu Cương dung hòa kí ức làm một.

  Mà những mảnh vỡ kí ức của chủ nhân này, tên là "Triệu Tuấn Thần"!

  Một người tuổi không quá hai mươi có ba, hắn không từ mọi thủ đoạn để thân thuộc với hoàng đế, trở thành Hộ bộ Thị Lang, tổng quản các kho lương thực, tam phẩm đương triều "Triệu Tuấn Thần"!

  Những kí ức này đột ngột ập đến, vụn vặt, phức tạp, hơn nữa rất không hoàn chỉnh, tựa như kí ức về Triệu Tuấn Thần kia chính là một bộ phận thiết yếu trong não bộ... Thậm chí Triệu Cương còn cảm thấy quen thuộc với cái tên "Triệu Tuấn Thần" - người đến tột cùng chẳng biết ở triều đại nào xuất hiện, nhưng cũng chính vì rõ ràng như vậy, khiến Triệu Cương cảm thấy như chính bản thân hắn trải qua.

  Đối mặt với những biến cố khó có thể tin được, trước mặt lại có một đám đại quan đang tranh nhau đến lấy lòng hắn, Triệu Cương càng cảm thấy hoang đường, lại không biết phải làm sao, muốn hỏi gì đó, nhưng trong hoàn cảnh huyên náo này, căn bản không thể chen miệng vào được.

  Đúng lúc này, một lão nhân vận bộ quan phục trầm giọng quát: "Hồ đồ! Triệu Đại nhân vừa mới tỉnh lại, thân thể còn đang suy yếu, các ngươi ồn ào như vậy, bệnh tình Triệu đại nhân đang hồi phục, một khi Triệu đại nhân có chuyện gì bất trắc, các ngươi gánh được trách nhiệm sao?"


  Trong phòng, mọi người lúc này mới phát hiện mình có chút quá nóng vội, lại thêm một trận hoảng loạn cùng tiếng xin lỗi, bất quá trong phòng cuối cùng cũng coi như an tĩnh rất nhiều.

  Tiếp theo, ông lão kia đẩy đám người mặt ra, đi tới trước người Triệu Cương, nhẹ giọng nói: "Triệu đại nhân, sau khi ngài bị tập kích, hạ quan lòng như lửa đốt, không dám trì hoãn, lập tức gọi cả danh y trong thành đến trị liệu, vết thương của đại nhân có phần nghiêm trọng, nhất thời hôn mê, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần điều dưỡng là có thể nhanh chóng hồi phục, kính xin đại nhân an tâm. Bất quá, hạ quan cùng các đại nhân cũng không yên lòng, không dám rời đi, ở đây chờ đại nhân tỉnh lại, thật là cảm tạ trời đất, đại nhân ngài rốt cuộc đã tỉnh. Triệu đại nhân, ngài hiện giờ cảm thấy thế nào? Có cần hạ quan truyền gọi đại phu đến? Bọn họ đang chờ đợi bên ngoài."

  Lão nhân này hiển nhiên là người đứng đầu trong đám người này, lúc hắn nói chuyện, người bên ngoài đều không dám xen mồm. Đối diện với Triệu Tuấn Thần một lúc, vẻ mặt của ông ta cũng giống như những người khác, đều mang theo dáng vẻ cung kính cùng lấy lòng, nhưng lại có sự thận trọng, càng hiện rõ là người khôn khéo lõi đời.

  Chỉ là, Triệu Cương lúc này, gặp phải biến cố như vậy đột nhiên không biết ứng xử thế nào, trong lòng tràn đầy hỗn loạn, không có cách nào bình tĩnh, muốn hỏi dò, lại không biết mở miệng như thế nào, căn bản không thể trả lời.

  Có điều, lão quan nhân kia thấy Triệu Cương không hề có phản ứng nào với sự vấn an của mình, ngược lại còn chau mày, ánh mắt gợn sóng, tựa hồ tâm tình đang rất kích động, lại tựa như đang tự hỏi cái gì đó, trong lòng không khỏi hoảng hốt.


  Nghĩ đến người trước mặt thân phận tôn quý, lần này lại ở địa phương của mình tập kích bị thương, người gây chuyện tuy rằng đã bắt được, nhưng mà một khi người trước mặt trong lòng phẫn nộ không hề nguôi ngoai, ngược lại giận lây sang hắn là quan chức ở đây, như vậy...

  Nghĩ tới đây, lão quan nhân càng thêm thận trọng, thái độ cầu hòa lúc nãy giờ đã bay hơn nửa, vội vàng quỳ gối trước giường Triệu Cương, dập đầu nói: "Triệu đại nhân ngài thân là khâm sai, lần này bị tập kích, quả thật là hạ quan phòng hộ không chu toàn, mang tội thất trách, kính xin đại nhân trách phạt, hạ quan không một câu oán hận. Bất quá, đại nhân ngài đại kế bây giờ chưa thành, kính xin ngài cho đám người hạ quan cơ hội một lần lập công chuộc tội."

  Thấy lão quan nhân quỳ xuống, những người khác trong phòng đều lộ vẻ sợ hãi, cũng dồn dập quỳ xuống, cùng kêu thỉnh tội.

  Nhìn đến đây, lúc đầu còn mang cảm giác mờ mịt cùng hoảng loạn, Triệu Cương cuối cùng cũng coi như hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra... trước mặt bọn quan lại này, "Triệu đại nhân" mà bọn họ luôn miệng gọi hẳn là hắn,mà vị "Triệu đại nhân" kia, trong lúc đang tuần tra khu vực gặp nạn lại bị đám "điêu dân" quăng đá tập kích, sau đó hôn mê bất tỉnh...

  Lại tự động liên tưởng đến những kí ức phiền toái của "Triệu Tuấn Thần" đột nhiên xuất hiện trong đầu...

  Gộp những điều này lại, trong đầu Triệu Cương không khỏi xuất hiện suy đoán vô cùng hoang đường.

  Lẽ nào, hắn bị tai nạn xe, đột nhiên xuyên đến một thời không khác ở thế giới cổ đại nào đó, mượn xác hoàn hồn, sau đó sống lại, cuối cùng trở thành một người khác?

  Mà cái người này, lại là một tên quan lại có địa vị không nhỏ?

  Triệu Cương tuy rằng luôn luôn tự xưng là người bình tĩnh, gặp nguy không loạn, nhưng vào lúc này, đối mặt với những suy đoán gần như hoang đường này, trong lòng không khỏi sinh ra hoảng loạn.

  Cùng lúc đó, trước giường Triệu Cương, một đám quan nhân thời cổ đại vẫn quỳ như trước, lo sợ đến mức mặt mày tái mét, lại không dám biện giải điều gì, chỉ chờ đợi Triệu Cương xử lý.

  Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Cương cuối cùng cũng đè nén luống cuống cùng hoảng loạn trong lòng, cố ép thanh âm cực kì bình tĩnh, chậm rãi nói: "Tấm gương."

  Thấy chúng quan nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Triệu Cương lại bổ sung: "Cho ta một chiếc gương."

  Vivian Nhinhi: @Lạc Thu Mình dời bài viết này của bạn về topic đăng ký đăng truyện dịch. Theo đúng quy định, bản dịch thử của bạn phải được mod dịch duyệt mới được đăng lên reader. :hoa:
   
  Last edited by a moderator: 20/7/16
 4. Vivian Nhinhi

  Vivian Nhinhi Ẩn dật
  Thánh Cô Hắc Phong Giáo
  Lưu quân bất trụ tòng quân khứ
  ❈ Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ ❈
               

  Bài viết:
  8,970
  Được thích:
  48,137
  Nghề nghiệp:
  Interpreter & Translator
  @nila32 @Yukihana116490 @gaygioxuong
   
 5. nila32

  nila32 Administrator
  Thiên Tượng Kỳ Đỉnh Phong
  Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ
  Đường Chủ Dịch Nguyên Đường
         

  Bài viết:
  9,059
  Được thích:
  230,392
  Nghề nghiệp:
  Sinh viên
  @Lạc Thu: Mình đã xem qua bản duyệt, bạn dịch rất tốt. Mình rất thích thể loại trọng sinh, chuyển thế vì vậy rất mong chờ đối với bản dịch của bạn. Chào mừng đến với BNS :D

  nila32 đã xem và xác nhận chất lượng bản dịch của bạn Lạc Thu. CC: tỷ @Yukihana116490, huynh @gaygioxuong
   
 6. Yukihana116490

  Yukihana116490 Moderator box Dịch
  Om Mani Padme Hum
  Ngưng Dịch Hậu Kỳ
  Khách Khanh Trưởng Lão PNT
       

  Bài viết:
  2,509
  Được thích:
  8,749
  Dịch tốt. Mình cũng thông.

  Note: Chú ý hơn về dấu chấm câu nhé bạn :colen:
   
  Sakura_kudo thích bài này.
 7. Lạc Thu

  Lạc Thu Trúc Cơ Đỉnh Phong

  Bài viết:
  150
  Được thích:
  348
  Thu biết rồi ạ, cảm ơn mọi người. ^^
   
  Yukihana116490 and Vivian Nhinhi like this.
 8. tiểu toán bàn

  tiểu toán bàn Administrator
                 

  Bài viết:
  20,589
  Được thích:
  152,167
  tài khoản đăng truyện ở reader bns ở đây nhé bạn
  https://bachngocsach.com/forum/threads/12732/page-12#post-1182520

  https://bachngocsach.com/forum/threads/12732/page-12#post-1182520
   
 9. Lạc Thu

  Lạc Thu Trúc Cơ Đỉnh Phong

  Bài viết:
  150
  Được thích:
  348
 10. nila32

  nila32 Administrator
  Thiên Tượng Kỳ Đỉnh Phong
  Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ
  Đường Chủ Dịch Nguyên Đường
         

  Bài viết:
  9,059
  Được thích:
  230,392
  Nghề nghiệp:
  Sinh viên
  tiểu toán bàn and rolland like this.

Đang xem chủ đề (Thành viên: 0 - Khách: 0)