1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

  Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

[Thông Báo] Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thảo luận trong 'Truyện Dịch' bắt đầu bởi tiểu toán bàn, 12/5/16.

 1. SeagteHDD

  SeagteHDD
  Giải nhì cuộc thi sáng tác truyện ngắn tháng 6

  Bài viết:
  197
  Được thích:
  405
  Nghề nghiệp:
  Thu mua đồng nát
  Đăng ký dịch, mình tập tành, nhờ mod xem thử nha! Mình hok rành lắm, có gì ad chỉ dẫn thêm nhé!

  Bần Đạo Có Bệnh
  tác giả : Thanh Phong Bất Giải Ngữ

  chương 1 : Ta có bệnh, nhưng nhè nhẹ mà thôi

  thể loại : hài hước cổ đại
  tag : @nila32, @archnguyen1984 , @nhatchimai0000 ,@Yukihana116490
  Mod có thời gian, xét dùm truyện này nhé, tks!

  trung
  第1章 我有病,我症状轻微  行歌是个女冠,至少她自己是这么认为的。

  从有记忆起,她便是在洗月观了。

  她记得的事情不太多,连行歌这个名都是住持妙善法师给取的。

  妙善法师是个得道的真人,据说已经百来岁,可还维持着二十来岁风华正茂的容颜,若非一头灰发,人还道是个大姑娘。行歌很崇拜她。别的不说,行歌觉得自己这名字就取得挺有文化的。

  直到有一天,行歌看到妙善法师又捡了个小姑娘回来。

  妙善法师慈悲地摸着小姑娘的头,说:“瞧着是个有慧根的,取个什么名字好呢。”

  说着她闭眼翻开了手边的书,默念了一个数字,然后睁眼对着翻开的那一页数。

  唔,狗。

  再打开一页。

  唔,蛋。

  妙善法师慈悲地笑了,说:“就叫狗蛋吧。”

  知道真相的行歌眼泪流下来。上苍你待我行歌真是不薄,从今往后我定当百倍珍惜这不知撞了什么狗屎运得来的好名字。

  尽管取名一事给了行歌一个不小的打击,但这并不妨碍她继续崇拜妙善法师。

  入观这两年,她持斋礼拜,诵经修真,样样都照足了规矩做,只盼能早日得到个名分,正式成为洗月观的一份子,但住持妙善法师就是不肯给她授箓,死活不肯。

  行歌不服,去找妙善法师理论。

  妙善法师问:“行歌啊行歌,你为何要做女冠?”

  行歌答:“为了修大道,行大道。
  妙善法师斥道:“诳言。”

  行歌只好答:“是因为崇拜法师。”

  妙善法师又问:“山人修行清苦,有何值得你崇拜?”

  行歌答:“法师宽厚慈悲,大道无边,行歌高山仰止,景行行止。”

  妙善法师又斥:“诳言。”

  行歌只好答:“唉,法师驻颜有道,行歌眼馋不已。”

  妙善法师慈悲地笑了,说:“滚。”

  行歌摇头,知道今年授箓又无望,心中很是悲伤,望着花容月貌笑容可掬的妙善法师,又是无奈又是感慨地说:“法师啊法师,你真是个磨人的小妖精,我该拿你怎么办。”

  法师眼神微微一变,意味深长道:“行歌啊,你又胡言乱语了。”

  行歌有时候会不由自主地说出一些自己都意想不到的话,仿佛躲在灵魂深处的声音,不甘寂寞,时不时要出来吓一吓她。有时候她还会做梦,梦见一些稀奇古怪的地方,一些光怪陆离的事,醒来多半忘记了,只依稀感觉那是另一个自己。

  行歌总结了一下,觉得自己大概是个神经病,但症状轻微,不影响日常生活。

  不过,妙善法师不给她授箓是不是也看出了她有病?

  还是说,她偷抓山上的野鸡吃被发现了?

  行歌觉得,有病不是她的错,她也不想的。吃鸡更不是她的错,荒山野岭,孤鸡寡女的,它还一直搔首弄姿展现自己健壮有弹性的体魄与发达有嚼劲的肌肉,她看了根本把持不住。
  所以妙善法师根本不应该因为这些小事而阻挠她成为女冠。

  话是这么说,但又能如何呢,她是住持,她说了算。

  行歌只能灰溜溜地折回去,继续认真地持斋,偷偷地吃鸡,勤恳地修行,偶尔也奔放地发病,期待来年能够成功受箓成为女冠修真养颜踏上人生巅峰,想想还有点小激动。

  春去秋来,夏行冬往,山中岁月又一载。

  狗蛋七岁,开始认字了。

  知道自己名字意思的那一天,狗蛋忧伤地对着洗月观前头的知客松哭了一个下午.

  哭到行歌受不了,只好来安慰她。

  “狗蛋啊别哭,名字是不能改了,这样吧,我给你取个字,字犊子,狗犊子。”

  狗蛋愣住,止了哭,半晌才搬起地上一块大石头开始满山追着行歌打。

  最后还是行歌带着狗蛋偷偷吃了个鸡,才免于被打得头破血流的命运。唉,小小年纪就这么躁狂,看来狗蛋也是个有病的,心疼她。

  傍晚带着狗蛋回洗月观的时候,师姐对她说,妙善法师在找她。行歌连忙跑到井边漱了一桶水的口,又抓了一把枣子塞嘴里,确保鸡都不知道她吃了鸡以后才往住持的居室走去。

  背后,师姐望着行歌头上的鸡毛,说:“今天吃的鸡很是凶猛啊。”

  狗蛋点点头,“是啊,行歌打不过,还好有我在。”

  行歌到的时候,妙善法师在收拾一个包袱,看到她进来,便招了招手,让她坐到她旁边。
  妙善法师说:“行歌啊,不知不觉你来洗月观也有三年了。”

  行歌很自然地接着说:“是啊,也是时候给我授箓当女冠啦。”

  妙善法师不理她的话茬,伸手拨了拨她的头发,拿下两根鸡毛。

  行歌不动声色地看着鸡毛,语重心长地说:“狗蛋的嘴啊,太馋。”

  妙善法师仍是不理她的话茬,径自开了个新话题。

  “行歌啊行歌,最近观里啊,穷。”

  行歌听着这话题,也严肃了起来,握了握妙善法师的手,说:“法师啊,俗话说再穷不能穷孩子,狗蛋还在长身体,可不能省下她的口粮给我吃。”

  妙善法师听了连忙摆手,“不不,行歌多心了。”

  行歌刚松了一口气就听法师接着说:“山人我的意思是省下你的口粮给大家吃。”

  行歌目瞪口呆。

  妙善法师将收好的包裹塞到她怀里,说道:“这里面是你来时身上的衣物,还有一本山人我亲手抄写的南华经,你好自去吧。”

  行歌口呆目瞪。

  妙善法师见她如此,心中终于也是不忍,从桌上抓了一把枣子,数了十颗,想了想,又收回两颗,拿纸包一包也放进包袱里:“这点洗月观的土产你就带着路上吃吧,别饿着自己。”

  行歌终于把瞪得快脱窗的眼珠子安了回去,拿着包袱,心中有些惶惶。

  半晌才道:“我以后不吃鸡了,可以留下吗?”

  妙善法师一叹:“唉,山人太穷。”

  行歌又道:“作为一个失去记忆天真烂漫不解世事的美少女,下山后肯定会引起许多歹人的邪念,法师你忍心行歌被人先奸后杀再奸再杀轮流发生性行为吗?”

  妙善法师再叹:“不忍心。但是观里啊,唉,穷。”

  行歌不语,默默流下一滴泪。

  妙善法师抬袖为她拭去,“行歌,你本不属于洗月观,你的□□非是此地,归宿亦非此地,洗月观注定只是你漫漫行程中的一处,偶然落脚,稍事休息,便要离去。山下有属于你的道,有你要遇的缘,一切早已注定,强求非福。”

  慈悲的声音中终是掺了一分温柔。

  行歌默然半晌,拿起包袱向外行去。

  行歌走的时候万里无云,晴光正好,仅有的那么一点离情依依都显得不合时宜。不过当师姐们列成一排齐诵道号送她下山时,那场面,别说,还挺壮烈。

  这些师姐平日神出鬼没,只有重大法事时才集体现身,进行超度。今日得她们以亡魂规格对待,行歌不由负手仰天慨然一叹:“洒家的人生,一片无悔。”

  狗蛋到底年幼,不堪离别,竟嘤嘤哭了起来。

  行歌无从安慰,只好抱了一抱她,而后潇洒地转身,一扬手,迈步走开。

  山风拂衣,广袖翩跹,清歌一片,且行且远。

  望着行歌逐渐消失的身影,狗蛋也不哭了,扯着师姐的衣袖问:“行歌走了,那房间就是我一个人的了?”师姐点头,狗蛋便欢呼着跑了。最是小儿无情,今日杨花,明日烟柳。

  师姐摇头一笑,往住持住处回报行歌已离去,却见妙善法师坐在床上默默垂泪。

  师姐道:“人非草木,孰能无情,师尊也不舍行歌吗?”

  妙善法师闭眼,痛道:“不,她摸走了我褥子下的二十两银子。”

  /

  dịch
  Hành Ca là một đạo cô, chí ít thì nàng cũng tự cho là như vậy.

  Từ lúc có ký ức, thì nàng đã ở Tẩy Nguyệt quan rồi.

  Chuyện tình nàng còn nhớ được vốn không nhiều, ngay cả cái tên Hành Ca này, cũng là do trụ trì Diệu Thiện pháp sư đặt cho.

  Pháp sư Diệu Thiện là một chân nhân đã đắc đạo, nghe nói bà đã hơn trăm tuổi, nhưng lại giữ được khuôn mặt xinh đẹp của lứa tuổi hai mươi, nếu không phải tóc trên đầu đã chuyển qua màu xám tro, người ta dám nhận lầm bà là một đại cô nương lắm.

  Hành Ca thật sùng bái bà. Không nói đến những cái khác, Hành Ca cảm thấy, chỉ riêng cái tên mà bà đặt cho mình, đã là vô cùng có văn hóa rồi.

  -------------

  Cho đến cho một ngày, Hành Ca nhìn thấy Diệu Thiện pháp sư lại nhặt thêm được một tiểu cô nương mang về.

  Diệu Thiện pháp sư từ bi vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, nói: "Nhìn con thật là có tuệ căn, phải đặt một cái tên tốt tốt mới được."

  Nói xong bà nhắm mắt lấy bừa một cuốn sách, miệng niệm chú lung tung, sau đó trợn mắt lật đại một trang sách.

  Ah, cẩu.

  Lại mở thêm một trang.

  Ah, trứng(đản).

  Diệu Thiện pháp sư vô cùng từ bi nở ra nụ cười, nói: "Vậy gọi con là Cẩu Đản đi."

  Nhìn ra chân tướng việc đặt tên này, Hành Ca hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống vì vui sướng. Ông trời ơi, người đối đãi với Hành Ca thật sự là không tệ, từ nay về sau ta sẽ quý trọng gấp trăm lần cái tên của ta, không biết đụng phải vận khí cứt chó gì mà được một cái tên hay như thế.

  Việc đặt tên khiến cho Hành Ca bị một trận đả kích không hề nhỏ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cho việc nàng tiếp tục sùng bái Diệu Thiện pháp sư.

  Nhập quan đã được hai năm, nàng giữ vững trai giới, tụng kinh tu chân, mọi thứ đều tuân theo quy củ mà làm, chỉ trông mong có một ngày sớm đạt được thành quả, chính thức trở thành một phần tử của Tẩy Nguyệt quan, nhưng trụ trì Diệu Thiện pháp sư lại nhất định không truyền đạo cho nàng, chết sống cũng không chịu.

  Hành Ca không phục, đi tìm Diệu Thiện pháp sư nói lý.

  Diệu Thiện pháp sư hỏi: "Hành Ca a Hành Ca, ngươi vì sao nhất định phải làm đạo cô?"

  Hành Ca đáp: "Vì tu đại đạo, nên đắc đạo."

  Diệu Thiện pháp sư trách mắng: "To mồm."

  Hành Ca đành phải đáp: "Là vì sùng bái pháp sư."

  Diệu Thiện pháp sư lại hỏi: "Người tu hành trong rừng trong núi đầy kham khổ, có gì đáng giá để ngươi sùng bái?"

  Hành Ca đáp: "Pháp sư lòng đầy từ bi, đại đạo cao thâm khôn lường, Hành Ca ngưỡng mộ trong lòng, không đạt được thành quả quyết không dừng lại."

  Diệu Thiện pháp sư lại mắng: "Lại to mồm."

  Hành Ca đành phải đáp: "Aiz, vì pháp sư có thuật trú nhan, Hành Ca thèm khát không thôi."

  Diệu Thiện pháp sư từ bi nở nụ cười, nói: "Mau cút."

  Hành Ca lắc đầu, biết năm nay cái vụ học đạo này là coi như là xong rồi, trong lòng rất bi thương, lại nhìn thấy nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn của Diệu Thiện pháp sư, thật bất đắc dĩ cảm khái nói: "Pháp sư a pháp sư, ngươi thật sự là một tiểu yêu tinh biết hành hạ người khác mà, ta nên bắt ngươi làm cái gì bây giờ."

  Pháp sư ánh mắt hơi đổi, đầy thâm ý nói: "Hành Ca, ngươi lại nói năng lung tung cái gì."

  Hành Ca có đôi khi dường như không tự chủ, lại nói ra mấy lời khiến cho bản thân của mình cũng không tưởng tượng ra được, phảng phất ở nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn có một loại âm thanh không chịu yên ổn, lâu lâu lại nhảy ra dọa cho nàng hoảng hồn một trận.

  Có đôi khi nàng lại nằm mơ, trong giấc mộng thấy được một địa phương cổ quái, có vài việc kỳ lạ, khi tỉnh lại hơn phân nửa là quên mất, chỉ mơ hồ cảm giác đó là một “bản thân” khác của mình.

  Hành Ca làm ra một cái tổng kết, cảm thấy bản thân của mình đại khái là mắc chứng thần kinh, nhưng mà bệnh nhè nhẹ mà thôi, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày lắm.

  Bất quá, Diệu Thiện pháp sư không truyền đạo cho nàng, có lẽ nhìn ra nàng có bệnh chăng?

  Hay bởi vì, nàng hay bắt gà trên núi ăn lén bị phát hiện?

  Hành Ca cảm thấy, bản thân có bệnh đâu phải là lỗi của nàng, nàng cũng đâu có muốn bị bệnh.

  Ăn thịt gà thì lại càng không có cái gì mà sai, rừng núi hoang vu, gà bầy cá suối, nó còn luôn luôn bày ra cái dáng đầy cơ bắp, khoe khoe khoang khoang, õng a õng ẹo trêu chọc mời gọi, nàng căn bản là muốn nhịn cũng nhịn không được.

  Cho nên nói, Diệu Thiện pháp sư vốn không nên vì mấy cái chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi dạng này mà ngăn cản nàng trở thành đạo cô.

  Nói thì nói như thế, nhưng có giải quyết được cái gì đâu, bà là trụ trì mà, là do bà định đoạt thôi.

  --------------

  Hành Ca chỉ có thể xám xịt đi trở về, tiếp tục nghiêm trang giữ giới, len lén ăn ít gà, cần cù và thật thà tu hành, ngẫu nhiên cũng không bị phát bệnh, chờ mong năm sau có thể thành công đắc đạo, trở thành một đạo cô tu chân, lập tức dùng thuật trú nhan, bước vào một cuộc sống cao nhất của con người, mới nghĩ thôi mà đã thấy phấn khích rồi.

  Xuân đi thu đến, hạ qua đông về, một năm nữa trong núi cứ thế mà trôi qua.

  Cẩu Đản năm nay lên bảy tuổi, bắt đầu đọc hiểu được con chữ rồi.

  Một ngày kia hiểu ra ý nghĩa tên của mình, Cẩu Đản vô cùng ưu thương, ra đứng ở trước cổng Tẩy Nguyệt quan, chổ đại sư tiếp khách, khóc thương tâm gần chết hết một buổi chiều.

  Khóc đến mức Hành Ca chịu không nổi, đành phải đến an ủi nàng.

  "Cẩu Đản đừng khóc nữa, tên là không thể thay đổi , như vậy đi, để ta đặt thêm cho ngươi một cái tên tự*, con bê đi, là cẩu con bê."

  · Tên tự : Nam 20 tuổi, nữ khi gả chồng, được đặt thêm một cái tên.

  Cẩu Đản sửng sốt, quả nhiên dừng khóc, sau một lúc lâu mới nhặt một cục đá to, đuổi theo Hành Ca chạy khắp núi.

  Cuối cùng vẫn là Hành Ca xuất ra tuyệt chiêu, mang Cẩu Đản đi ăn vụng thịt gà, mới khỏi việc bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Ôi, còn tuổi nhỏ như vậy mà hung hăng quá, xem ra Cẩu Đản cũng là có bệnh , đau lòng quá đi.

  Mãi đến chạng vạng mới mang theo Cẩu Đản trở về Tẩy Nguyệt quan, gặp sư tỷ nhắn lại, Diệu Thiện pháp sư đang tìm nàng.

  Hành Ca vội vàng chạy đến bên cạnh giếng múc một thùng nước xúc miệng, lại ăn thêm một nắm tắc cho thơm miệng, bảo đảm là ai ai cũng không biết nàng mới ăn gà, sau đó mới hướng phòng của trụ trì đi đến.

  Đứng ở sau lưng, sư tỷ nhìn trên đầu Hành Ca đầy lông gà, nói: "Hôm nay ăn rất là nhiều gà nha."

  Cẩu Đản gật gật đầu, "Đúng vậy, Hành Ca ăn không hết, hoàn hảo là có ta ở đấy."

  -----------

  Lúc Hành Ca đến nơi, Diệu Thiện pháp sư đang sắp xếp một bao hành lý, nhìn thấy nàng tiến vào, liền vẫy vẫy tay, cho nàng đến ngồi bên cạnh mình.

  Diệu Thiện pháp sư nói: "Hành Ca a, mới đó mà ngươi đã tới Tẩy Nguyệt quan cũng đã được ba năm."

  Hành Ca thật tự nhiên tiếp theo nói: "Đúng vậy, cũng là thời điểm nên truyền đạo cho ta làm đạo cô rồi."

  Diệu Thiện pháp sư không thèm để ý lời của nàng, thương yêu đưa tay ra vuốt vuốt tóc của nàng, nhặt xuống hai cái...lông gà.

  Hành Ca một chút biến sắc cũng không có, nói ra lời sâu xa: "Cẩu Đản bị nhạt miệng, hết cách."

  Diệu Thiện pháp sư vẫn không thèm để ý lời của nàng, nói sang chuyện khác.

  "Hành Ca a Hành Ca, gần đây trong quan khó khăn lắm, nghèo mà."

  Hành Ca nghe lời này, rất nghiêm túc, cầm lấy tay Diệu Thiện pháp sư, nói: "Pháp sư a, tục ngữ nói, có nghèo cở nào cũng không thể nghèo vì đứa nhỏ, Cẩu Đản hiện là tuổi ăn tuổi ngủ không thể nhịn được, mà có tiết kiệm phần của nàng ấy thì cũng chả đủ cho ta ăn."

  Diệu Thiện pháp sư nghe xong vội vàng xua tay, "Không không, Hành Ca nghĩ quá nhiều rồi."

  Hành Ca vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, chợt nghe pháp sư nói tiếp: "Ý ta nói là ở đây tính tiết kiệm phần ăn của đại gia ngươi á."

  Hành Ca trợn mắt há hốc mồm.

  Diệu Thiện pháp sư đem bao hành lý mới thu xếp xong nhét vào trong lòng nàng, nói: "Trong này là những thứ trước kia ngươi đã mang đến đây, còn có một quyển Nam Hoa Kinh do ta tự tay viết, sớm lên đường đi thôi."

  Hành Ca ngây dại trừng con mắt.

  Diệu Thiện pháp sư thấy nàng như thế, trong lòng rốt cục cũng có chút không đành lòng, bèn bốc vài trái táo trên bàn, đếm đếm thấy mười trái, lại nghĩ tới nghĩ lui, bớt lại hai trái, lấy bao gói lại nhét vào bọc hành lý: "Chút đặc sản của Tẩy Nguyệt quan, ngươi mang theo trên đường ăn đi, đừng để mình bị đói."

  Hành Ca rốt cuộc đã hết bị trợn mắt, bình thường trở lại, tay cầm gói hành lý, trong lòng lại có chút hoảng sợ.

  Sau một lúc mới nói: "Ta về sau không ăn gà nữa, vậy có ở lại được không?"

  Diệu Thiện pháp sư thở dài: "Aiz, rừng núi chốn này quá nghèo mà."

  Hành Ca lại nói: "Ta là một thiếu nữ xinh đẹp, ngây thơ hồn nhiên lại mất đi ký ức, vốn không hiểu chuyện đời, nếu xuống núi khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều kẻ xấu ôm tâm tà niệm, pháp sư ngươi nhẫn tâm để Hành Ca bị người ta hiếp trước giết sau rồi môt lần nữa lại hiếp sau giết trước hay sao?"

  Diệu Thiện pháp sư lại thán: "Không đành lòng. Nhưng là xem trong quan... a...... ôi.....nghèo."

  Hành Ca không nói, yên lặng chảy xuống giọi nước mắt.

  Diệu Thiện pháp sư nâng tay áo lau đi cho nàng, "Hành Ca, ngươi vốn không thuộc về Tẩy Nguyệt quan, tâm của ngươi cũng không ở nơi đây. Ngươi dừng lại chổ này, bởi vì Tẩy Nguyệt quan là một điểm đến trong suốt cả con đường ngươi phải đi, ngẫu nhiên đặt chân, nghỉ ngơi một chút, là phải lên đường. Dưới núi tự nhiên là có đạo lý của nó, có thể ngươi sẽ ngộ duyên, tất cả đều sớm đã định trước, không thể cưỡng cầu."

  Thanh âm từ bi, đến cuối cùng lại lộ ra ôn nhu.

  Hành Ca lặng lẽ một lúc, liền cầm hành lý bước ra ngoài.

  -------------------

  Hành Ca lúc ra đi trời không một chút mây, ánh nắng tỏa sáng, đoạn này mà tự sướng thì có vẻ không đúng lắm.

  Bất quá đến khi các sư tỷ xếp một hàng dài, tụng kinh niệm đạo tiễn nàng xuống núi, tình cảnh này, khỏi phải nói, quá là lẫy lừng.

  Những vị sư tỷ này ngày thường vốn xuất quỷ nhập thần, chỉ khi nào có dịp lễ lớn mới ra mặt cúng bái, tiến hành cầu kinh siêu độ.

  Hôm nay lại đặc cánh xem nàng như là “âm hồn không tan” mà dùng kinh đối đãi, Hành Ca không khỏi đắc ý, khoanh tay ngửa mặt lên trời xúc động than: "Đời của ta, xem ra không còn cái gì để mà hối tiếc."

  Cẩu Đản đến cuối cùng vì tuổi còn nhỏ, không chịu nổi ly biệt, khóc ré lên.

  Hành Ca không biết an ủi thể nào, đành phải ôm lấy nàng một cái, sau đó làm một động tác thực tiêu sái xoay người, phất tay một cái, cất bước đi.

  Gió núi luồn áo, váy dài nhẹ nhàng, xanh xanh một mảnh, càng đi càng xa.

  Nhìn bóng dáng Hành Ca dần dần biến mất, Cẩu Đản nín khóc, nắm lấy ống tay áo của sư tỷ kéo kéo: "Hành Ca đi rồi, căn phòng kia giờ là của ta?" Sư tỷ gật đầu, Cẩu Đản liền hoan hô một tiếng, bỏ chạy mất. Con nít vô tình là bậc nhất, hôm nay là que diêm, quay mặt liền là khói thuốc.

  Sư tỷ lắc đầu cười, đi đến phòng của trụ trì báo tin Hành Ca đã rời đi, thì lại nhìn thấy Diệu Thiện pháp sư ngồi ở trên giường lặng yên rơi lệ.

  Sư tỷ nói: "Người vốn không phải là cỏ cây, sao có thể vô tình, sư tôn không quên được Hành Ca sao?"

  Diệu Thiện pháp sư nhắm mắt lại, đau lòng nói: "Không, trước khi đi, nàng mò dưới giường ta móc đi hai mươi lượng bạc rồi."/[spoliler]
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/7/16
 2. Vivian Nhinhi

  Vivian Nhinhi Ẩn dật
  Thánh Cô Hắc Phong Giáo
  Lưu quân bất trụ tòng quân khứ
  ❈ Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ ❈
               

  Bài viết:
  9,106
  Được thích:
  48,496
  Nghề nghiệp:
  Interpreter & Translator
  Hoan nghênh, hoan nghênh.
  Cảm ơn bạn đã lựa chọn đăng truyện trên diễn đàn.
  Thành thật xin lỗi vì đã phản hồi bạn chậm trễ. :hoa:
  Tối nay mình sẽ phản hồi lại cho bạn nhé!
  Thân ái!
   
 3. SeagteHDD

  SeagteHDD
  Giải nhì cuộc thi sáng tác truyện ngắn tháng 6

  Bài viết:
  197
  Được thích:
  405
  Nghề nghiệp:
  Thu mua đồng nát
  Tks mod!
   
  nhatchimai0000 and Vivian Nhinhi like this.
 4. Vivian Nhinhi

  Vivian Nhinhi Ẩn dật
  Thánh Cô Hắc Phong Giáo
  Lưu quân bất trụ tòng quân khứ
  ❈ Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ ❈
               

  Bài viết:
  9,106
  Được thích:
  48,496
  Nghề nghiệp:
  Interpreter & Translator
  Mình vừa đọc qua bản dịch của bạn. Có một vài chỗ cần chú ý một chút về chọn từ, và nghĩa.
  Nhưng về tổng thể thì bản dịch thô của bạn đã đạt chuẩn đăng rồi. Sau này chúng ta sẽ tích lũy kinh nghiệm dần dần thôi. :hoa:
  Mời bạn đăng bản dịch của bạn lên trang reader BNS :hoa:

  Bonus: Dưới đây là VD một đoạn đầu mình có ghi lại một vài chỗ cần chuốt lại. Thế thôi.


  Mời đọc
  Hành Ca là một đạo cô, chí ít thì nàng cũng tự cho là như vậy.

  Từ lúc có ký ức, thì nàng đã ở Tẩy Nguyệt quan rồi.

  Chuyện tình => Những chuyện nàng còn nhớ được vốn không nhiều, ngay cả cái tên Hành Ca này, cũng là do trụ trì Diệu Thiện pháp sư đặt cho.

  Pháp sư Diệu Thiện là một chân nhân đã đắc đạo, nghe nói bà đã hơn trăm tuổi, nhưng lại giữ được khuôn mặt xinh đẹp của lứa tuổi hai mươi, nếu không phải tóc trên đầu đã chuyển qua màu xám tro=> muối tiêu, người ta dám nhận lầm=> còn cho bà là một đại cô nương lắm => ấy chứ.

  Hành Ca thật sùng bái bà. Không nói đến những cái khác, Hành Ca cảm thấy, chỉ riêng cái tên mà bà đặt cho mình, đã là vô cùng có văn hóa rồi.

  -------------

  Cho đến cho=> tận một ngày, Hành Ca nhìn thấy Diệu Thiện pháp sư lại nhặt thêm được một tiểu cô nương mang về.

  Diệu Thiện pháp sư từ bi vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, nói: "Nhìn con thật là có tuệ căn, phải đặt một cái tên tốt tốt mới được."

  Nói xong bà nhắm mắt lấy bừa một cuốn sách, miệng niệm chú lung tung, sau đó trợn mắt lật đại một trang sách.

  Ah, cẩu.

  Lại mở thêm một trang.

  Ah, trứng(đản).

  Diệu Thiện pháp sư vô cùng từ bi nở ra nụ cười, nói: "Vậy gọi con là Cẩu Đản đi."

  Nhìn ra chân tướng việc đặt tên này, Hành Ca hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống vì vui sướng. => Hành Ca khi biết rõ chân tướng thì chảy xuống hai dòng nước mắt. Ông trời ơi, người đối đãi với Hành Ca thật sự là không tệ, từ nay về sau ta sẽ quý trọng gấp trăm lần cái tên của ta, không biết đụng phải vận khí cứt chó gì mà được một cái tên hay như thế. => Từ nay về sau ta sẽ quý trọng gấp trăm lần cái tên hay mà không biết gặp phải vận may cứt chó gì mà có được này.

  Việc đặt tên khiến cho Hành Ca bị một trận đả kích không hề nhỏ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cho => ảnh hưởng gì đến việc nàng tiếp tục sùng bái Diệu Thiện pháp sư.

  Nhập quan đã được hai năm, nàng giữ vững => duy trì trai giới, tụng kinh tu chân, mọi thứ đều tuân theo quy củ mà làm, chỉ trông mong có một ngày sớm đạt được thành quả=> một danh phận, chính thức trở thành một phần tử của Tẩy Nguyệt quan, nhưng trụ trì Diệu Thiện pháp sư lại nhất định không truyền đạo cho nàng, chết sống cũng không chịu.

  Hành Ca không phục, đi tìm Diệu Thiện pháp sư nói lý.

  Diệu Thiện pháp sư hỏi: "Hành Ca a Hành Ca, ngươi vì sao nhất định phải làm đạo cô?"

  Hành Ca đáp: "Vì tu đại đạo, nên đắc đạo." => "Vì tu đại đạo, hành đại đạo."
  À. Có thêm một chú ý nữa.
  "Sơn Nhân"
  có vẻ là Pháp hiệu của Diệu Thiện pháp sư chứ không phải người trên núi nhé.

  Có chuyện gì cần trợ giúp bạn cứ gọi mình hoặc các mod dịch khác nhé. :hoa:
   
 5. SeagteHDD

  SeagteHDD
  Giải nhì cuộc thi sáng tác truyện ngắn tháng 6

  Bài viết:
  197
  Được thích:
  405
  Nghề nghiệp:
  Thu mua đồng nát
  Tks mod, mình được sửa chữa lại theo ý mod chứ? Và mình làm sao để đăng vào reader được? xin càm ơn!
   
  nhatchimai0000 thích bài này.
 6. Vivian Nhinhi

  Vivian Nhinhi Ẩn dật
  Thánh Cô Hắc Phong Giáo
  Lưu quân bất trụ tòng quân khứ
  ❈ Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ ❈
               

  Bài viết:
  9,106
  Được thích:
  48,496
  Nghề nghiệp:
  Interpreter & Translator
  Bạn cần được cấp một tài khoản reader. Cái này mình có thể yêu cầu tech min giúp bạn.
  Sau đó bạn cần đọc một vài điều hướng dẫn và chú ý khi đăng bài lên reader. :hoa:
   
 7. SeagteHDD

  SeagteHDD
  Giải nhì cuộc thi sáng tác truyện ngắn tháng 6

  Bài viết:
  197
  Được thích:
  405
  Nghề nghiệp:
  Thu mua đồng nát
  Ah,tks mod, mà thật ra có một box nào để post tạm không nhỉ? Nói thật là edit cho vui, chứ không tự tin lắm. Có cái box phụ nào post vào đó, để ACE góp ý thì hay hơn. Mình edit cũng khá nhiều chương rồi, nhưng tổng cảm giác vẫn ko ok lắm:(
   
 8. Vivian Nhinhi

  Vivian Nhinhi Ẩn dật
  Thánh Cô Hắc Phong Giáo
  Lưu quân bất trụ tòng quân khứ
  ❈ Bích Ngọc Dịch Giả Thiên Phủ ❈
               

  Bài viết:
  9,106
  Được thích:
  48,496
  Nghề nghiệp:
  Interpreter & Translator
  Bạn cứ đăng lên reader, sau đó dẫn link thảo luận góp ý về một topic mà bạn tạo. Nơi đây sẽ là chỗ cho những người đọc quan tâm đến truyện bàn luận và góp ý cho bạn! :x
   
 9. SeagteHDD

  SeagteHDD
  Giải nhì cuộc thi sáng tác truyện ngắn tháng 6

  Bài viết:
  197
  Được thích:
  405
  Nghề nghiệp:
  Thu mua đồng nát
  Thanks Mod!
   
  nhatchimai0000 and Vivian Nhinhi like this.
 10. SeagteHDD

  SeagteHDD
  Giải nhì cuộc thi sáng tác truyện ngắn tháng 6

  Bài viết:
  197
  Được thích:
  405
  Nghề nghiệp:
  Thu mua đồng nát
  Hôm qua không thấy dòng "Sơn Nhân" mod ghi. Theo mình nghĩ là sơn nhân không phải là pháp hiệu. Nó giống như đại từ "tôi, ta" ngôi thứ nhất thôi. Tụi trung này thì xưng tà le, như ở triều thì "bản nhân", "quả nhân"....sơn nhân cũng là dạng như vậy, nhưng nó chỉ một nhân vật lớn ở trong rừng :))

  Cái câu này mình thấy cũng nhiều lắm, đại ý như : "Sơn nhân ta đây tất có diệu kế". Ý mình là vậy, sai sót mod giúp sửa lại nhé!
   
  nhatchimai0000 thích bài này.

Đang xem chủ đề (Thành viên: 0 - Khách: 1)