Luận Truyện Trùng Khải Mạt Thế - Cổ Hi

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337
Tình hình là mình ôm hai bộ. Bộ này và bộ G.T Virus biến dị. Do đó, thời gian ra chương của Trùng Khải Mạt Thế sẽ bị chững lại.
Cụ thể là mỗi tuần mình sẽ tập trung làm một bộ. Tuần này mình sẽ làm bộ G.T Virus biến dị, tuần sau đó sẽ làm bộ TKMT.
Tốc độ ra chương còn tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe, thời gian rảnh rỗi và hứng thú. Do lực lượng mỏng,nên chỉ có thể như vậy.
Ai có rảnh rỗi, ôm hộ vài chương TKMT với. Mặc dù truyện hay, có tâm nhưng không có lực.
 

Bạch Tiểu Thuần

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
700
Tu vi
874
Tình hình là mình ôm hai bộ. Bộ này và bộ G.T Virus biến dị. Do đó, thời gian ra chương của Trùng Khải Mạt Thế sẽ bị chững lại.
Cụ thể là mỗi tuần mình sẽ tập trung làm một bộ. Tuần này mình sẽ làm bộ G.T Virus biến dị, tuần sau đó sẽ làm bộ TKMT.
Tốc độ ra chương còn tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe, thời gian rảnh rỗi và hứng thú. Do lực lượng mỏng,nên chỉ có thể như vậy.
Ai có rảnh rỗi, ôm hộ vài chương TKMT với. Mặc dù truyện hay, có tâm nhưng không có lực.
:015:truyện nào cũng cả ngàn chương sao lão k dồn sức làm 1 bộ thôi. Làm vậy lâu lắm
 

Top