[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
782
Tu vi
1,387
Ngã Dục Phong Thiên - Chương 222: Dấu hiệu vang danh Tử Vận Tông

Chương 222 này bị up nhầm chương trước và mất 1 chương
Ngã Dục Phong Thiên - Chương 329: Ngũ Gia phát uy!
Giữa chương này và chương trước bị mất 1 đoạn
@Sided Lovettt @Mạt Thế Phàm Nhân rà dùm sửa lại huynh với, hồi xưa, coppy từ bên thu phí cho full nên nhiều chỗ sai sót
 

Top