Thông Báo Thưởng truyện Convert hoàn thành

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
743
Tu vi
1,387
Thông báo truyện đã hoàn thành CÓ THƯỞNG
Nhằm kích thích các converter hoàn thành các đầu truyện của mình từ giờ truyện nào đã hoàn thành ( truyện trên 500 chương convert trở lên có edit ) hoặc hoàn thành 1 hay nhiều đầu truyện cộng lại bản thân làm trên 500 chương convert. Nếu báo dưới 500c 1 truyện sẽ được thưởng 10k ngọc.

Sẽ thưởng 1 con thánh thú + ( 10 điểm tu vi "1 điểm tu vi quy ra 400 ngọc" nếu trên 500 chương, 15 điểm nếu trên 1000 chương, 20 điểm trên 1500 Chương, 25 điểm trên 2000 chương, 30 điểm trên 2500 Chương, 35 điểm trên 3000 Chương, 40 điểm trên 3500 chương, 45 điểm trên 4000 chương, 50 điểm trên 4500 chương, 55 Điểm trên 5000 chương ) + 10k ngọc + 1 banner quảng cáo tại bạch ngọc sách trong 1 tháng.

Với truyện có nhiều người cùng convert thì ai convert hơn 1 nữa số chương trong pic sẽ thưởng cho người đó.


Các Thánh Thú xem tại đây


Hắc Huyết Ma Lang
Tử Lôi Ưng

Hoàng Kim Thử

Hỏa Kỳ Lân

Ngũ Trảo Kim Long

Thanh Long Thánh Thú

Bạo Viêm Thần Thú

Lục Quy Thánh Thú


Hỏa Phượng Thánh Thú

Kim Lân Thánh Thú

Và đây

http://bachngocsach.com/forum/brs-categories/6/

Đã sửa bởi @Tịnh Du
 
Last edited by a moderator:

Top