Reader - Đăng ký account

fox9

Luyện Hư Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
4,475
Tu vi
888
@Mafia - pass: bns^Mafia$

@Mạc Tiếu Tuyền - pass: bns^Mactieutuyen$

@Hàn Diêu Nhi - pass: bns^Handieunhi$

@chiendaigia - pass: bns^Chiendaigia$

@Đường Thư Vũ - pass: bns^Duongthuvu$

@Hoa Đề Lộ - pass: bns^Hoadelo$


Xin xem kỹ post#1 để biết cách đăng nhập và đổi password. Sau khi đổi password, bạn cần phải Like post này của mình để xác nhận rằng bạn đã nắm quyền điều khiển account. Sau 6 giờ, nếu không thấy Like, mình sẽ khóa account tương ứng.
:hoa:
 

fox9

Luyện Hư Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
4,475
Tu vi
888
@Tương Linh - pass: bns^Tuonglinh$

@quantl - pass: bns^Quantl$

@quyle019 - pass: bns^Quyle019$

@Xèo Xèo - pass: bns^Xeoxeo$

@Mad Hatter - pass: bns^Madhatter$

@Diệp Đàn Cửu - pass: bns^Diepdancuu$

Xin xem kỹ post#1 để biết cách đăng nhập và đổi password. Sau khi đổi password, bạn cần phải Like post này của mình để xác nhận rằng bạn đã nắm quyền điều khiển account. Sau 6 giờ, nếu không thấy Like, mình sẽ khóa account tương ứng.
:hoa:

@fox9, cấp thêm tài khoản cho @Tương Linh.
@fox9, cấp tài khoản cho:
- @quantl, lão này là dịch giả, đã đồng ý mang bộ Kiếm Chủng sang reader.
- @quyle019 đăng Mãng Hoang Kỷ.
- @Xèo Xèo đăng ký để sưu tầm.
 

Top