Reader - Đăng ký account

MaThiênHành

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
89,457
Tu vi
0
để đọc thôi ạ :)
Đọc truyện thì bạn có thể vào Reader đọc bình thường.
Cho đến hiện tại Reader của Bạch Ngọc Sách là hoàn toàn miễn phí, nên thành viên khách hay thành viên có tài khoản reader có thể đọc truyện được giống như nhau.
Các thành viên được cung cấp tài khoản reader khi và chỉ khi tham gia đóng góp xây dựng nội dung Reader.
:hoa:
 

Top