Reader - Đăng ký account

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Sưu light novel của Nhật được không ạ? Có vài truyện xưa đọc thấy hay muốn rinh về bns. Được thì cấp cho mình 1 cái acc để sưu với nha.
Tên tài khoản: CongNong

Tài khoản reader đã được tạo, mật khẩu mình đã gửi qua inbox, bạn hãy xem cách đổi mật khẩu và email ở bài viết #1 rồi thực hiện. Khi đã đổi xong hãy bình luận xác nhận lại giúp tại mình. :thank:

Bạn đọc các topic dưới đây để biết cách đăng truyện trên reader, quy định và những thông tin hữu ích khi sưu tầm:
Và còn nhiều thông tin khác nữa, khi có thời gian bạn hãy tham khảo thêm những topic ở box Tầm Thư Các.
Nếu có thắc mắc gì trong quá trình sưu tầm, hãy bình luận tại đây để mod và các sưu tầm giả khác hỗ trợ: [Tầm Thư] - Hỏi đáp, Trao đổi kinh nghiệm, Thảo luận, Yêu cầu giúp đỡ về Sưu tầm truyện.

cc: @pctrieu0812 @MaThiênHành xin nhờ các Admin set nhóm Reader cho CongNong. :thank:
 

MaThiênHành

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
90,194
Tu vi
0
Tên tài khoản: CongNong

Tài khoản reader đã được tạo, mật khẩu mình đã gửi qua inbox, bạn hãy xem cách đổi mật khẩu và email ở bài viết #1 rồi thực hiện. Khi đã đổi xong hãy bình luận xác nhận lại giúp tại mình. :thank:

Bạn đọc các topic dưới đây để biết cách đăng truyện trên reader, quy định và những thông tin hữu ích khi sưu tầm:
Và còn nhiều thông tin khác nữa, khi có thời gian bạn hãy tham khảo thêm những topic ở box Tầm Thư Các.
Nếu có thắc mắc gì trong quá trình sưu tầm, hãy bình luận tại đây để mod và các sưu tầm giả khác hỗ trợ: [Tầm Thư] - Hỏi đáp, Trao đổi kinh nghiệm, Thảo luận, Yêu cầu giúp đỡ về Sưu tầm truyện.

cc: @pctrieu0812 @MaThiênHành xin nhờ các Admin set nhóm Reader cho CongNong. :thank:
Done !
 

CongNong

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
912
Tu vi
120
Tên tài khoản: CongNong

Tài khoản reader đã được tạo, mật khẩu mình đã gửi qua inbox, bạn hãy xem cách đổi mật khẩu và email ở bài viết #1 rồi thực hiện. Khi đã đổi xong hãy bình luận xác nhận lại giúp tại mình. :thank:

Bạn đọc các topic dưới đây để biết cách đăng truyện trên reader, quy định và những thông tin hữu ích khi sưu tầm:
Và còn nhiều thông tin khác nữa, khi có thời gian bạn hãy tham khảo thêm những topic ở box Tầm Thư Các.
Nếu có thắc mắc gì trong quá trình sưu tầm, hãy bình luận tại đây để mod và các sưu tầm giả khác hỗ trợ: [Tầm Thư] - Hỏi đáp, Trao đổi kinh nghiệm, Thảo luận, Yêu cầu giúp đỡ về Sưu tầm truyện.

cc: @pctrieu0812 @MaThiênHành xin nhờ các Admin set nhóm Reader cho CongNong. :thank:
Đã nhận và đổi pass.
 

Top