Reader - Báo lỗi sưu tầm

MaThiênHành

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
23,022
Tu vi
0

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
@MaThiênHành
Nhờ lão ca sửa lại URL của truyện này Siêu Thần Sủng Thú Điếm [C] - Cổ Hi
Do người tạo truyện quên thực hiện thao tác chọn flag convert rồi chuyển sang flag sưu tầm mà chọn thẳng flag sưu tầm luôn nên mới thành:
Code:
/sieu-than-sung-thu-diem-c
Đáng lẽ là:
Code:
/sieu-than-sung-thu-diem-convert
Tương tự như trường hợp phía trên, nhờ huynh @MaThiênHành sửa lại URL cho các truyện:
Mãng Hoang Kỷ [C] - Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tòng Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn [C] - Quốc Vương Bệ Hạ
Siêu Thần Đạo Thuật [C] - Đương Niên Yên Hoả

@Hoa Ly Hi Dạ: Lần sau muội tạo hậu tố [C] cho truyện Convert nhớ làm đúng thao tác trước tiên chọn Flag Convert, sau khi tạo truyện xong mới sửa về Flag sưu tầm nhé.
 

MaThiênHành

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
23,022
Tu vi
0
Tương tự như trường hợp phía trên, nhờ huynh @MaThiênHành sửa lại URL cho các truyện:
Mãng Hoang Kỷ [C] - Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tòng Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn [C] - Quốc Vương Bệ Hạ
Siêu Thần Đạo Thuật [C] - Đương Niên Yên Hoả

@Hoa Ly Hi Dạ: Lần sau muội tạo hậu tố [C] cho truyện Convert nhớ làm đúng thao tác trước tiên chọn Flag Convert, sau khi tạo truyện xong mới sửa về Flag sưu tầm nhé.
Done nhé đệ !
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
@Phong Thanh:
- Viết hoa tên truyện: Phòng sách lúc nửa đêm - Thanh Khiết Xà. Phòng sách lúc nửa đêm => Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

@Minh Nguyệt Châu Sa:
- Chỉnh sửa tên truyện về đúng chuẩn Tên Truyện [C]:
+ Thay dấu ( ) thành [ ]: Phục Thiên Thị (C) - Tịnh Vô Ngân. Phục Thiên Thị (C) => Phục Thiên Thị [C]
+ Viết hoa chữ c trong hậu tố [C]: Cửu Thiên [c] - Hắc Sơn Lão Quỷ. Cửu Thiên [c] => Cửu Thiên [C]

@Dạ Lang Vân:
- Thêm hậu tố [C]: Cửu Tinh Độc Nãi - Dục

@Vì anh vô tình:
- Đổi URL của truyện (Do lúc tạo truyện chọn thẳng flag Sưu Tầm, thao tác đúng là chọn flag Convert rồi mới chuyển về flag Sưu Tầm): Vân Thiên Đế [C] - Cô Đơn Địa Phi. /van-thien-de-c => /van-thien-de-convert
- Viết hoa tên truyện: Tối cường nghịch tập [C] - Quan trung lão nhân. Tối cường nghịch tập [C] => Tối Cường Nghịch Tập [C]

@Chau ngoan Bac Ho
- Chỉnh sửa tên truyện về đúng chuẩn Tên Truyện [C]:
Viết hoa chữ c trong hậu tố [C]: Thái Hạo [c] - Vô Cực Thư Trùng. Thái Hạo [c] => Thái Hạo [C]

@Mạt Thế Phàm Nhân
- Chỉnh sửa tên truyện về đúng chuẩn Tên Truyện [C]:
Thêm dấu cách giữa tên truyện và hậu tố [C]: Tu La Vũ Thần[C] - Thiện Lương Mật Phong. Tu La Vũ Thần[C] => Tu La Vũ Thần [C]

@Tiểu Tán Tu
- Thêm hậu tố [C]: Nhạn Thái Tử - Kinh Kha Thủ
- Đổi URL của truyện (Do lúc tạo truyện chọn thẳng flag Sưu Tầm, thao tác đúng là chọn flag Convert rồi mới chuyển về flag Sưu Tầm):
Thiên A Giáng Lâm [C] - Tác giả: Yên Vũ Giang Nam. /thien-a-giang-lam-c => /thien-a-giang-lam-convert

@Hồ Nhất Đao:
- Đổi URL của truyện (Do lúc tạo truyện chọn thẳng flag Sưu Tầm, thao tác đúng là chọn flag Convert rồi mới chuyển về flag Sưu Tầm):
+ Bất Hợp Cách Đại Ma Vương [C] - Nhất Mộng Hoàng Lương. /bat-hop-cach-dai-ma-vuong-c => /bat-hop-cach-dai-ma-vuong-convert
+ Tu La Đế Tôn [C] - Cô Đơn Địa Phi. /tu-la-de-ton-c => /tu-la-de-ton-convert
+ Thần Văn Đạo [C] - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. /than-van-dao-c => /than-van-dao-convert
+ Tinh Vũ Thần Quyết [C] - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. /tinh-vo-than-quyet-c => /tinh-vo-than-quyet-convert

@Hoa Ly Hi Dạ:
- Đổi URL của truyện (Do lúc tạo truyện chọn thẳng flag Sưu Tầm, thao tác đúng là chọn flag Convert rồi mới chuyển về flag Sưu Tầm): Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại [C] - Ba trăm cân mỉm cười lấy. /chan-nuoi-toan-nhan-loai-c => /chan-nuoi-toan-nhan-loai-convert

cc: @MaThiênHành
 
Last edited:

Hoa Ly Hi Dạ

Hợp Thể Sơ Kỳ
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
1,110
Tu vi
950

Top