Reader - Báo lỗi sưu tầm

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
Cho ta hỏi về truyện này:
Một link đã sưu hơn 1800 chương: Mãng Hoang Kỷ - Ngã Cật Tây Hồng Thị
Cũng là bản convert nhưng có 26 chương: Mãng Hoang Kỷ [C] - Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tag @Hoa Ly Hi Dạ @Sided Lovettt @Dạ Lang Vân
Link trên là truyện dịch.
Link bên dưới là truyện convert do Bạch Ngọc Sách mình làm.
Đáng lẽ những truyện dịch đã hoàn thành thì sẽ không khuyến khích sưu convert từ web khác về. Nhưng do bộ này được bên Bạch Ngọc Sách mình convert nên mới được chuyển từ forum sang Reader. Coi như là tri ân Converter đã đóng cho Bạch Ngọc Sách thôi lão :hayhay:
 

Vạn Cổ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
109,458
Tu vi
882
Link trên là truyện dịch.
Link bên dưới là truyện convert do Bạch Ngọc Sách mình làm.
Đáng lẽ những truyện dịch đã hoàn thành thì sẽ không khuyến khích sưu convert từ web khác về. Nhưng do bộ này được bên Bạch Ngọc Sách mình convert nên mới được chuyển từ forum sang Reader. Coi như là tri ân convert đã đóng cho Bạch Ngọc Sách thôi lão :hayhay:
ah hiểu rùi lão, bên kia có gắn tag Dịch mà ta đọc trong truyện, thấy dính convert mấy chỗ lại tưởng link kia là bảng convert kỹ @-@
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
ah hiểu rùi lão, bên kia có gắn tag Dịch mà ta đọc trong truyện, thấy dính convert mấy chỗ lại tưởng link kia là bảng convert kỹ @-@
Bạch Ngọc Sách mình có tâm nhất rồi, chứ mấy nơi khác nhiều truyện (nhưng không phải tất cả, vẫn có nhiều truyện rất dịch có tâm) dịch chỉ là edit sắp xếp lại bản convert thôi lão. :54:
 

MaThiênHành

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
23,022
Tu vi
0

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387

Top