Luận Truyện Trần Ai - Trò Chơi Sinh Tồn - Na Thì Yên Hoa

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
1,632
Tu vi
0
:chucmung: để người khác còn thấy mà vô á, trong đây mà chỉ có 2 anh em ta người ta tưởng này nọ á :cuoichet:
 

ZzTAKzZ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
48
Tu vi
200
Trước giờ toàn đọc võng du có mainchar là nam thôi, giờ có bộ nữ cường đổi gió chút....
Đặt gạch trước, khi nào kha khá chương đọc cho đã...
Dịch giả đừng drop giữa chừng nhé, tôi là ủng hộ hết mình đấy
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
1,632
Tu vi
0
Trước giờ toàn đọc võng du có mainchar là nam thôi, giờ có bộ nữ cường đổi gió chút....
Đặt gạch trước, khi nào kha khá chương đọc cho đã...
Dịch giả đừng drop giữa chừng nhé, tôi là ủng hộ hết mình đấy
:36: Cảm ơn hộ Tang Du a :54: Bạn cứ đọc đi, truyện ra rất nhiều rồi, đang post thôi ^^
 

Top