Tạch........................

Status
Not open for further replies.

VôHưKhông

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
11,378
Tu vi
913
Quan trọng là duyên thôi, làm cơ khí hay quân ngũ mà nếu gặp thời đều có ăn. Ngoại thương thì cũng đâu phải ai cũng thành công sau khi ra trường. Hãy mạnh mẽ!
 

Vong Ngã

Luyện Hư Sơ Kỳ
Ngọc
53
Tu vi
612
Quan trọng là duyên thôi, làm cơ khí hay quân ngũ mà nếu gặp thời đều có ăn. Ngoại thương thì cũng đâu phải ai cũng thành công sau khi ra trường. Hãy mạnh mẽ!
nhảy sang BK làm cơ khí à :lasao::lasao:
 
Status
Not open for further replies.

Top