Chú Ý Trợ giúp dịch thuật [2] - Lưu ý đăng kèm text tiếng Trung khi đặt câu hỏi (3

Ngọc
190
Tu vi
0
唯一清楚"星际圣使" 确有其人并依然存在的, 就是帝国历届皇位继承人与军队的最高元帅.
Hán việt: Duy nhất thanh sở"Tinh tế thánh sử" xác hữu kỳ nhân tịnh y nhiên tồn tại đích, tựu thị đế quốc lịch giới hoàng vị kế thừa nhân dữ quân đội đích tối cao nguyên soái.
Vietphrase: Duy nhất rõ ràng "Tinh tế Thánh sứ" đúng là có người này cũng y nguyên tồn tại, chính là lịch Đế quốc giới hoàng vị người thừa kế cùng quân đội tối cao nguyên soái.
Đại ý của câu này là thế nào vậy ạ?
 

Phong Thanh

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
6,982
Tu vi
36
唯一清楚"星际圣使" 确有其人并依然存在的, 就是帝国历届皇位继承人与军队的最高元帅.
Hán việt: Duy nhất thanh sở"Tinh tế thánh sử" xác hữu kỳ nhân tịnh y nhiên tồn tại đích, tựu thị đế quốc lịch giới hoàng vị kế thừa nhân dữ quân đội đích tối cao nguyên soái.
Vietphrase: Duy nhất rõ ràng "Tinh tế Thánh sứ" đúng là có người này cũng y nguyên tồn tại, chính là lịch Đế quốc giới hoàng vị người thừa kế cùng quân đội tối cao nguyên soái.
Đại ý của câu này là thế nào vậy ạ?
Chỉ có duy nhất “Tinh tế Thánh sứ” vẫn còn tồn tại, chính là nguyên soái tối cao của quân đội, đồng thời là người thừa kế hoàng vị của Đế quốc Lịch Giới.
 
-:- Vật phẩm -:-

sweetzarbie

Hóa Thần Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
7,736
Tu vi
531
Các bạn coi giùm Sweet xem câu này nghĩa như thế nào ?

人善无过, 因人之善而逞恶者更恶. 芸芸众生, 普罗大众, 并无过错.
Nhân thiện vô quá, nhân nhân chi thiện nhi sính ác giả canh ác. Vân vân chúng sinh, phổ la đại chúng, tịnh vô quá thác.

Đa tạ :9cool_sweet_kiss:
 

Vạn Cổ

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
32,432
Tu vi
682
Các bạn coi giùm Sweet xem câu này nghĩa như thế nào ?

人善无过, 因人之善而逞恶者更恶. 芸芸众生, 普罗大众, 并无过错.
Nhân thiện vô quá, nhân nhân chi thiện nhi sính ác giả canh ác. Vân vân chúng sinh, phổ la đại chúng, tịnh vô quá thác.

Đa tạ :9cool_sweet_kiss:
Lòng hướng thiện của con người là không sai, chỉ có kẻ đã lợi dụng lòng hướng thiện đó để mưu đồ việc xấu mới là ác độc, nào có phải lỗi của muôn ngàn chúng sinh.

(Not sure nha tỷ @-@)
 
-:- Vật phẩm -:-

sweetzarbie

Hóa Thần Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
7,736
Tu vi
531
Lòng hướng thiện của con người là không sai, chỉ có kẻ đã lợi dụng lòng hướng thiện đó để mưu đồ việc xấu mới là ác độc, nào có phải lỗi của muôn ngàn chúng sinh.

(Not sure nha tỷ @-@)
Cám ơn @Vong Mạng nhiều nha :9cool_sweet_kiss: Cái câu này triết lý cái gì mà Sweet đọc chẳng hiểu gì hết :((
 

Vì anh vô tình

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
1,497
Tu vi
747
mấy chương cuối phàm nhân bá quá nhờ các cao nhân giúp đỡ dịch thành gì hay tí :008:
"你的道侣之死, 我与你的大道之争, 甚至是轮回殿和天庭无数修士的生生死死, 都不过是天道之下的纷纷扰扰. 你就没有想过天道之上, 比天道, 更高的事情?" 古或今双袖一甩, 振衣作响, 一股舍我其谁的霸气姿态顿时一览无余.
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 1, Khách: 2)


Top