Chú Ý Khu yêu cầu truyện ebook (PRC, PDF, EPUB)

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
Góp ý lão chút nhé:
- Phần dịch giả: "Tiểu Toán Bàn + Diệp Thiên Di", 02 người này chỉ là người sưu tầm truyện cho trang reader BNS, không phải là người dịch, người dịch là "lanhdiendiemla", nguồn dịch là "vipvandan", nguồn chia sẻ text bản dịch là "banlong.us", nguồn ebook là "bachngocsach.com"
- Ebook thiếu các chương 4 - 42.
- Lão có thể thêm link các truyện khác ngay dưới tên chương như các ebook khác không: https://drive.google.com/file/d/0B3i6zfxnzS5ycUE2Tmw1VWFGUzg/view
 

MisDax

Kim Đan Trung Kỳ
Ngọc
50,00
Tu vi
132,00
Góp ý lão chút nhé:
- Phần dịch giả: "Tiểu Toán Bàn + Diệp Thiên Di", 02 người này chỉ là người sưu tầm truyện cho trang reader BNS, không phải là người dịch, người dịch là "lanhdiendiemla", nguồn dịch là "vipvandan", nguồn chia sẻ text bản dịch là "banlong.us", nguồn ebook là "bachngocsach.com"
- Ebook thiếu các chương 4 - 42.
- Lão có thể thêm link các truyện khác ngay dưới tên chương như các ebook khác không: https://drive.google.com/file/d/0B3i6zfxnzS5ycUE2Tmw1VWFGUzg/view
  • Phần dịch giả mình cũng không biết, chỉ thấy lúc đăng là Tiểu Toán Bàn + Diệp Thiên Di nên để dịch giả là 2 người.
  • Phần thiếu chương mình đã kiểm tra lại, phần chương từ 4 đến 42 nó có dấu - ở giữa nên macro thiếu.
  • Việc thêm Link lão muốn thêm Link truyện nào????
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.010,97
Tu vi
0,00
Phần dịch giả mình cũng không biết, chỉ thấy lúc đăng là Tiểu Toán Bàn + Diệp Thiên Di nên để dịch giả là 2 người.
Ngay dưới tên chương dịch trên reader có tên người dịch, còn lão Bàn và tiểu Di chỉ là người sưu tầm lại thôi.
Việc thêm Link lão muốn thêm Link truyện nào????
Kiếm Vương Triều, Ngũ Hành Thiên, Nhân Đạo Kỷ Nguyên nhé.
 

MisDax

Kim Đan Trung Kỳ
Ngọc
50,00
Tu vi
132,00
Ngay dưới tên chương dịch trên reader có tên người dịch, còn lão Bàn và tiểu Di chỉ là người sưu tầm lại thôi.

Kiếm Vương Triều, Ngũ Hành Thiên, Nhân Đạo Kỷ Nguyên nhé.
Mình đã sửa lại. Cái chèn Link mình chỉ chèn 100c đầu thôi, replace từng chương mà paste lâu kinh. Khâm phục người làm Ebook Kiếm Vương Triều ( Chắc ngồi paste lâu lắm ).
Sẵn đây có đạo hữu nào biết cách chèn Link auto vào đầu chương không? Xin chỉ ta với. Thử nhiều cách vẫn không được, chỉ có thể replace từng chương rồi ngồi paste thôi :chaothua::chaothua:

Của Lão đây: Link Down Dropbox
 

Top