tao epub

  1. fivegins

    Chia sẻ tạo ePub bằng chrome trên truyenfull, truyencv, truyenyy nhanh chóng

    thời gian dài tới ta chắc nghỉ trên 4rum vì công việc, tiện thể chia sẻ cái tiện ích rất tốt coi như cảm tạ cái màu nick đẹp hehe. đây là tiện ích (extensions) anh em có thể dùng chrome hay firefox đều được. rất nhanh là có epub xài. đầu tiền anh em cần có tiện ích Violentmonkey cho chrome...
Top