Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đại Lừa Gạt

 1. Mộc Tâm
  Mộc Tâm
  Vẫn hi vọng người ta còn yêu mình mà thích lạnh lùng để thốt ra câu "chỉ là người lạ thôi em"
  3/12/16
 2. Đại Lừa Gạt
  Đại Lừa Gạt
  Sự thật là nên như thế bạn ah...!!!
  3/12/16
 3. Mộc Tâm
  Mộc Tâm
  Cái mà người ta nghĩ rằng là hạnh phúc thì lại bị chính suy nghĩ ấy làm cho cảm thấy không hạnh phúc
  Nghe bài "Sau tất cả" đi :)
  3/12/16
 4. Đại Lừa Gạt
  Đại Lừa Gạt
  Đang nghe bài " Đường tình đôi ngã" lão ơi...!!!
  3/12/16
 5. Thạnh QNDL
  Thạnh QNDL
  Cùng gu đây rồi , có nghe đàn nguyên không vậy
  4/12/16
 6. Thạnh QNDL
  Thạnh QNDL
  Đan nguyên
  4/12/16
 7. Đại Lừa Gạt
  Đại Lừa Gạt
  Đan Nguyên hả, nghe lạ hoắc nhỉ..!!! kaka, chưa gặp hắn bao giờ cả, hehe...!!!
  4/12/16
 8. Thạnh QNDL
  Thạnh QNDL
  Nghe thử đi
  4/12/16