Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vind

 1. Vind
  Vind
  Ca bơ em à:((
  19/8/16
 2. Mr Củ Cà Rốt
  Mr Củ Cà Rốt
  Mong còn chả được chứ nào dám bơ <3
  19/8/16
 3. Vind
  Vind
  Em thấy ca onl nhưng có tl mô! *cắn khăn*
  19/8/16
 4. Mr Củ Cà Rốt
  Mr Củ Cà Rốt
  A ol trên đth nên báo trạng thái online hoài chứ ko vô đọc
  19/8/16
 5. Vind
  Vind
  Em cũng onl 100% đt đây! Nó khổ@@
  19/8/16
 6. Vind
  Vind
  Á bớ cà rốt! Ngày an^^
  26/8/16