Convert

Newposts Reader

[Help] Mời Convert Top 10

  • 785
  • 39
TOP 10 TRUYỆN BQT ĐỀ CỬ
(Updated 5/9)

STT
Tên truyện
Reader
Thể loại
...

Chú Ý Quick Translator 2016 ưu việt

  • 193
  • 6
AYO: Chỉ ba gõ, thao tác nhỏ, hiệu quả lớn!

@110. Converter

Như đã hẹn với các bạn ở bài Thông Báo - TOP 10 TRUYỆN BQT ĐỀ CỬ, ta mở topic này để chúng ta...

*Event* Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

  • 749
  • 27
[Event] T9: Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

[Event] Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

Thân chào các vị đạo hữu!

Như nhà thơ Mạc Phương từng nói rằng:

Yêu thì xấu cũng khen xinh...
Luận Truyện Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ (QiDian No.7 August)
  • 65.637
  • 1.377
Đại Mộng Chủ - 大梦主
Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Huyền Ảo

Link reader:
Convert...
Top