Tâm Tình Bạch Ngọc

Những bài viết mới

Chú Ý Bạch Ngọc Tâm Tình - Bạn Kể Tôi Nghe
  • 1,478
  • 46

"Mỗi ngày một chút bình yên,
Để cho tan hết muộn phiền trong nhau.
Dẫu là sóng cả bể dâu,
Hãy cùng chia sẻ với nhau một lời.
Ngại ngần chi nữa người ơi,

[COLOR=rgb(0, 0...

Top