Fanpage

Newposts Reader

*Event* Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

  • 845
  • 27
[Event] T9: Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

[Event] Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

Thân chào các vị đạo hữu!

Như nhà thơ Mạc Phương từng nói rằng:

Yêu thì xấu cũng khen xinh...
Top