1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

  Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

Thành viên tiêu biểu

 1. 722

  Tịnh Du

  Kim Tiên Sơ Kỳ, Nam, 27, đến từ Tp.HCM
  Bài viết:
  19,024
  Được thích:
  108,345
  Điểm thành tích:
  722
 2. 633

  minhmang83

  Thăng Tiên kiếp, đến từ Xứ Nẫu
  Bài viết:
  10,988
  Được thích:
  110,535
  Điểm thành tích:
  633
 3. 581

  Tiểu Băng

  Đại Thừa Hậu Kỳ
  Bài viết:
  1,313
  Được thích:
  114,614
  Điểm thành tích:
  581
 4. 543

  CT4M

  Đại Thừa Trung Kỳ, Nam, đến từ Hà Nội
  Bài viết:
  11,406
  Được thích:
  37,508
  Điểm thành tích:
  543
 5. 543

  T-Q_NhanVu

  Hợp Thể Sơ Kỳ, Nam, đến từ Nơi xa lắm
  Bài viết:
  5,912
  Được thích:
  29,551
  Điểm thành tích:
  543
 6. 543

  huyen2207

  Đại Thừa Trung Kỳ, 36, đến từ Hưng Yên
  Bài viết:
  19,396
  Được thích:
  409,426
  Điểm thành tích:
  543
 7. 534

  Sakura_kudo

  Đại Thừa Sơ Kỳ
  Bài viết:
  11,016
  Được thích:
  48,791
  Điểm thành tích:
  534
 8. 533

  hungprods

  Đại Thừa Trung Kỳ, Nam, 25, đến từ Đặng Tộc
  Bài viết:
  17,306
  Được thích:
  918,177
  Điểm thành tích:
  533
 9. 533

  LOLOTICA

  Đại Thừa Hậu Kỳ
  Bài viết:
  3,916
  Được thích:
  16,785
  Điểm thành tích:
  533
 10. 503

  comeback

  Đại Thừa Sơ Kỳ
  Bài viết:
  10,778
  Được thích:
  26,290
  Điểm thành tích:
  503
 11. 503

  tiểu toán bàn

  Đại Thừa Sơ Kỳ, Nam, 32, đến từ xóm cây cày-bình thuận-Thất Huyền Môn
  Bài viết:
  21,455
  Được thích:
  155,072
  Điểm thành tích:
  503
 12. 501

  nila32

  Đại Thừa Sơ Kỳ, Nam
  Bài viết:
  10,034
  Được thích:
  233,761
  Điểm thành tích:
  501
 13. 484

  Tiểu Hắc

  Đại Thừa Sơ Kỳ, Nam, đến từ Hoa Vũ lâu - Đối diện Đông Hy viện
  Bài viết:
  12,402
  Được thích:
  54,554
  Điểm thành tích:
  484
 14. 463

  Khói

  Phàm Nhân, Nam, 24, đến từ Nơi Ngọn Gió Dừng Chân
  Bài viết:
  20,767
  Được thích:
  44,046
  Điểm thành tích:
  463
 15. 463

  Vong Mạng

  Đại Thừa Sơ Kỳ, Nam
  Bài viết:
  11,303
  Được thích:
  71,686
  Điểm thành tích:
  463
 16. 454

  nhatchimai0000

  Hợp Thể Hậu Kỳ
  Bài viết:
  18,502
  Được thích:
  144,714
  Điểm thành tích:
  454
 17. 447

  trongkimtrn

  Hợp Thể Hậu Kỳ, Nam, đến từ Vong Tình Cốc
  Bài viết:
  7,649
  Được thích:
  27,338
  Điểm thành tích:
  447
 18. 435

  Amschel

  Phàm Nhân
  Bài viết:
  13,383
  Được thích:
  53,641
  Điểm thành tích:
  435
 19. 435

  Đình Phong

  Đại Thừa Sơ Kỳ, đến từ nơi nào có em
  Bài viết:
  12,753
  Được thích:
  42,145
  Điểm thành tích:
  435
 20. 421

  kethattinhthu7

  Hợp Thể Hậu Kỳ, Nam, đến từ Xứ "nẫu"
  Bài viết:
  11,110
  Được thích:
  71,542
  Điểm thành tích:
  421