Ban quản trị

 1. Administrators

  Phàm Nhân
  Administrator
  • Bài viết
   75
  • Lượt thích
   609
 2. Ái Phiêu Diêu

  Chân Tiên Sơ Kỳ
  Super-Moderator
  Đào Hoa Quốc Chủ
  From Đào Hoa Thôn
  • Bài viết
   9.484
  • Lượt thích
   30.578
 3. cglcb

  Kim Đan Hậu Kỳ
  Moderator
  24 From Nam Bán Cầu
  • Bài viết
   3.691
  • Lượt thích
   9.130
 4. Chiêu Nhi

  Phàm Nhân
  Administrator
  • Bài viết
   1.580
  • Lượt thích
   9.393
 5. Diên Vĩ

  Phàm Nhân
  Moderator
  • Bài viết
   5.564
  • Lượt thích
   22.183
 6. fox9

  Phàm Nhân
  Administrator
  • Bài viết
   13.121
  • Lượt thích
   29.625
 7. Gia Cát Nô

  Nguyên Anh Trung Kỳ
  Trial-Moderator
  Dịch Giả Thái Tuế
  30
  • Bài viết
   1.141
  • Lượt thích
   1.633
 8. Hồ Ly Tiên Tử

  Đại La Thượng Vị
  Moderator
  Thành Chủ Nguyệt Thành
  From Hồ Tộc
  • Bài viết
   14.953
  • Lượt thích
   18.629
 9. Hoa Cỏ

  Luyện Hư Sơ Kỳ
  Moderator
  Trợ Lý Phường Thị
  From Phong Cốc
  • Bài viết
   6.995
  • Lượt thích
   9.243
 10. Hoa Ly Hi Dạ

  Phi Thăng kiếp
  Moderator
  Tiên Nữ Phát Quà
  From Cửu U Đàm
  • Bài viết
   3.473
  • Lượt thích
   6.269
 11. hoangsang

  Phàm Nhân
  Administrator
  BNS's Member
  From HCM City
  • Bài viết
   8.031
  • Lượt thích
   21.299
 12. HTTN

  Phàm Nhân
  Super-Moderator
  Dịch Giả Trường Sinh
  From Quảng Trị
  • Bài viết
   3.503
  • Lượt thích
   7.934
 13. Infinity

  Phàm Nhân
  Moderator
  From Việt Nam
  • Bài viết
   514
  • Lượt thích
   2.479
 14. Kemkensi

  Nguyên Anh Hậu Kỳ
  Moderator
  Phó Chủ Nguyệt Thành
  • Bài viết
   1.090
  • Lượt thích
   1.803
 15. lão nên sắc

  Phàm Nhân
  Super-Moderator
  • Bài viết
   665
  • Lượt thích
   5.009
 16. LOLOTICA

  Hóa Thần Sơ Kỳ
  Moderator
  35
  • Bài viết
   12.275
  • Lượt thích
   47.392
 17. Lục Lam

  Nguyên Anh Hậu Kỳ
  Moderator
  Phó Chủ Phong Thành
  17
  • Bài viết
   14.993
  • Lượt thích
   17.143
 18. Lucy Cưng

  Thái Ất Thượng Vị
  Moderator
  Thành Chủ Hoa Thành
  Thê Tử của Thông Thiên Mộc
  From Hoa Giới
  • Bài viết
   8.559
  • Lượt thích
   20.517
 19. mafia777

  Luyện Hư Trung Kỳ
  Moderator
  Dịch Giả Tử Vi
  Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
  • Bài viết
   924
  • Lượt thích
   1.855
 20. Mạt Thế Phàm Nhân

  Thái Ất Hạ Vị
  Moderator
  Tầm Thư Đại Thừa
  From Nghĩa Lĩnh Phong
  • Bài viết
   21.855
  • Lượt thích
   45.768
Top