Điểm thưởng dành cho LOLOTICA

 1. 40
  Thưởng vào: 24/10/15

  Like #100000. We love you!

 2. 30
  Thưởng vào: 19/7/15

  Like #50000

 3. 50
  Thưởng vào: 12/7/15

  Post #50000. Không còn lời gì để ca tụng bạn!

 4. 50
  Thưởng vào: 3/6/15

  Post #20000. Bái phục!

 5. 50
  Thưởng vào: 10/5/15

  Post #10000. Quá ấn tượng.

 6. 30
  Thưởng vào: 7/4/15

  Like #20000

 7. 30
  Thưởng vào: 24/2/15

  Post #7000

 8. 30
  Thưởng vào: 18/12/14

  Like #10000. Bạn như nam châm thu hút lòng mến mộ của mọi người.

 9. 20
  Thưởng vào: 8/11/14

  Like #7000

 10. 30
  Thưởng vào: 30/10/14

  Post #4000

 11. 20
  Thưởng vào: 18/9/14

  Post #2000

 12. 20
  Thưởng vào: 4/9/14

  Like #4000

 13. 20
  Thưởng vào: 7/7/14

  Post #1000. Yes!

 14. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #2000

 15. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #1000. Bạn đúng là thành viên không thể thiếu của BNS.

 16. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #500

 17. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #250

 18. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 19. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #50

 20. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #25

 21. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 22. 2
  Thưởng vào: 25/6/14

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 23. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #500

 24. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #200

 25. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #100. Ở đây vui há!

 26. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #50

 27. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #25

 28. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 29. 1
  Thưởng vào: 25/6/14

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên