Điểm thưởng dành cho Administrators

 1. 10
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #250

 2. 10
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 3. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #50

 4. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #25

 5. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 6. 2
  Thưởng vào: 17/9/14

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 7. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Post #50

 8. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Post #25

 9. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 10. 1
  Thưởng vào: 17/9/14

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên