1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

  Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

Điểm thưởng dành cho Administrators

 1. 10
  Thưởng vào: 20/5/17

  Like #500

 2. 10
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #250

 3. 10
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 4. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #50

 5. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like #25

 6. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 7. 2
  Thưởng vào: 17/9/14

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 8. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Post #50

 9. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Post #25

 10. 5
  Thưởng vào: 17/9/14

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 11. 1
  Thưởng vào: 17/9/14

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên