Điểm thưởng dành cho aluco

 1. 30
  Thưởng vào: 1/2/17

  Like #50000

 2. 20
  Thưởng vào: 13/10/16

  Post #2000

 3. 30
  Thưởng vào: 20/8/16

  Like #20000

 4. 20
  Thưởng vào: 17/7/16

  Post #1000. Yes!

 5. 30
  Thưởng vào: 10/7/16

  Like #10000. Bạn như nam châm thu hút lòng mến mộ của mọi người.

 6. 20
  Thưởng vào: 22/6/16

  Like #7000

 7. 20
  Thưởng vào: 5/6/16

  Like #4000

 8. 10
  Thưởng vào: 3/6/16

  Post #500

 9. 20
  Thưởng vào: 29/4/16

  Like #2000

 10. 10
  Thưởng vào: 30/3/16

  Post #200

 11. 10
  Thưởng vào: 14/3/16

  Post #100. Ở đây vui há!

 12. 20
  Thưởng vào: 24/2/16

  Like #1000. Bạn đúng là thành viên không thể thiếu của BNS.

 13. 5
  Thưởng vào: 19/2/16

  Post #50

 14. 10
  Thưởng vào: 10/2/16

  Like #500

 15. 5
  Thưởng vào: 5/2/16

  Post #25

 16. 10
  Thưởng vào: 19/1/16

  Like #250

 17. 10
  Thưởng vào: 14/1/16

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 18. 5
  Thưởng vào: 11/1/16

  Like #50

 19. 5
  Thưởng vào: 10/1/16

  Like #25

 20. 5
  Thưởng vào: 10/1/16

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 21. 5
  Thưởng vào: 10/1/16

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 22. 2
  Thưởng vào: 8/1/16

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 23. 1
  Thưởng vào: 8/1/16

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên