Điểm thưởng dành cho Đại Lừa Gạt

 1. 30
  Thưởng vào: 6/8/15

  Like #20000

 2. 20
  Thưởng vào: 11/7/15

  Post #1000. Yes!

 3. 30
  Thưởng vào: 26/6/15

  Like #10000. Bạn như nam châm thu hút lòng mến mộ của mọi người.

 4. 20
  Thưởng vào: 17/6/15

  Like #7000

 5. 10
  Thưởng vào: 17/6/15

  Post #500

 6. 20
  Thưởng vào: 25/5/15

  Like #4000

 7. 10
  Thưởng vào: 9/5/15

  Post #200

 8. 20
  Thưởng vào: 7/5/15

  Like #2000

 9. 20
  Thưởng vào: 27/3/15

  Like #1000. Bạn đúng là thành viên không thể thiếu của BNS.

 10. 10
  Thưởng vào: 23/3/15

  Like #500

 11. 10
  Thưởng vào: 20/3/15

  Like #250

 12. 10
  Thưởng vào: 17/3/15

  Post #100. Ở đây vui há!

 13. 10
  Thưởng vào: 14/3/15

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 14. 5
  Thưởng vào: 13/3/15

  Like #50

 15. 5
  Thưởng vào: 12/3/15

  Post #50

 16. 5
  Thưởng vào: 10/3/15

  Like #25

 17. 5
  Thưởng vào: 10/3/15

  Post #25

 18. 5
  Thưởng vào: 5/3/15

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 19. 5
  Thưởng vào: 28/2/15

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 20. 2
  Thưởng vào: 8/2/15

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 21. 1
  Thưởng vào: 8/2/15

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên