1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

  Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

Điểm thưởng dành cho minhmang83

 1. 40
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #500000. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được tình yêu của chúng tôi dành cho bạn.

 2. 40
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #200000. Chúng tôi phát điên vì yêu bạn.

 3. 40
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #100000. We love you!

 4. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #50000

 5. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #20000

 6. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #10000. Bạn như nam châm thu hút lòng mến mộ của mọi người.

 7. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #7000

 8. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #4000

 9. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #2000

 10. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #1000. Bạn đúng là thành viên không thể thiếu của BNS.

 11. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #500

 12. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #250

 13. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 14. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #50

 15. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #25

 16. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 17. 2
  Thưởng vào: 25/6/14

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 18. 50
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #50000. Không còn lời gì để ca tụng bạn!

 19. 50
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #20000. Bái phục!

 20. 50
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #10000. Quá ấn tượng.

 21. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #7000

 22. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #4000

 23. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #2000

 24. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #1000. Yes!

 25. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #500

 26. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #200

 27. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #100. Ở đây vui há!

 28. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #50

 29. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #25

 30. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 31. 1
  Thưởng vào: 25/6/14

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên