Điểm thưởng dành cho chipnin

 1. 10
  Thưởng vào: 3/11/15

  Like #500

 2. 10
  Thưởng vào: 11/3/15

  Like #250

 3. 10
  Thưởng vào: 25/9/14

  Post #200

 4. 10
  Thưởng vào: 24/9/14

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 5. 5
  Thưởng vào: 20/9/14

  Like #50

 6. 10
  Thưởng vào: 17/9/14

  Post #100. Ở đây vui há!

 7. 5
  Thưởng vào: 16/9/14

  Like #25

 8. 5
  Thưởng vào: 16/9/14

  Post #50

 9. 5
  Thưởng vào: 18/7/14

  Post #25

 10. 5
  Thưởng vào: 28/6/14

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 11. 2
  Thưởng vào: 28/6/14

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 12. 5
  Thưởng vào: 28/6/14

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 13. 1
  Thưởng vào: 28/6/14

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên