Điểm thưởng dành cho Mr Củ Cà Rốt

 1. 40
  Thưởng vào: 10/3/15

  Like #100000. We love you!

 2. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #50000

 3. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #20000

 4. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #10000. Bạn như nam châm thu hút lòng mến mộ của mọi người.

 5. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #7000

 6. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #4000

 7. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #2000

 8. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #1000. Bạn đúng là thành viên không thể thiếu của BNS.

 9. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #500

 10. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #250

 11. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #100. Bạn rất được yêu chuộng.

 12. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #50

 13. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like #25

 14. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Like thứ 10 của bạn. Nhiều người thích bạn rồi nha!

 15. 2
  Thưởng vào: 25/6/14

  Có người Thích bạn rồi kìa!

 16. 50
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #10000. Quá ấn tượng.

 17. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #7000

 18. 30
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #4000

 19. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #2000

 20. 20
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #1000. Yes!

 21. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #500

 22. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #200

 23. 10
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #100. Ở đây vui há!

 24. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #50

 25. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post #25

 26. 5
  Thưởng vào: 25/6/14

  Post thứ 10 của bạn. Chúc bạn vui vẻ!

 27. 1
  Thưởng vào: 25/6/14

  Chào mừng bạn cùng tham gia.

  Post đầu tiên