1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

    Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

Điều khoản sử dụng Dịch vụ và Quy định

Chúng tôi, những người cung cấp phần Dịch-vụ cho website này, không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung và tài khoản nào (gọi chung là Nội-dung) của các thành viên. Những Nội-dung được đăng tải chỉ thể hiện quan điểm của chính tác giả.

Bạn phải đồng ý là: Không sử dụng Dịch-vụ để đăng hoặc dẫn liên kết đến bất kỳ Nội-dung nào mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay nội dung giống thư rác, có khả năng xúc phạm, có chứa các thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm các điều luật hiện hành.

Tất cả Nội-dung mà bạn đăng lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi các thành viên của Ban Quản Trị. Không đăng bất kỳ Nội-dung nào mà bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Chúng tôi có quyền xóa hay sửa bất kỳ Nội-dung nào được đăng lên vì bất kỳ lý do nào mà không cần phải giải thích. Những yêu cầu về xóa hay sửa các Nội-dung sẽ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ Dịch-vụ (xóa tài khoản hoặc cấm tài khoản sử dụng Dịch vụ) với bất kỳ tài khoản nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo.

Bạn đồng ý cấp phép một cách toàn diện, vĩnh viễn, không thay đổi và không giới hạn cho chúng tôi được quyền sử dụng, xuất bản hay tái xuất bản những Nội-dung mà bạn đăng lên khi sử dụng Dịch-vụ của chúng tôi. Bạn vẫn giữ bản quyền (copyright) đối với những Nội-dung này.

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trên, xin hãy dừng ngay việc Đăng ký hoặc việc sử dụng Dịch-vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.