Bạch Ngọc Thư

Những trang sách như ngọc.

Đăng ký account Reader

Nơi đăng ký tài khoản Reader để có thể up truyện Dịch, Convert, Sưu Tầm, Sáng Tác.
Chủ đề
4
Bài viết
1,9K
Chủ đề
4
Bài viết
1,9K

Truyện Sáng Tác

Truyện do chính các thành viên Bạch Ngọc Sách sáng tác.
Chủ đề
720
Bài viết
17,7K
Chủ đề
720
Bài viết
17,7K

Truyện Dịch

Những bộ truyện được dịch bởi Bạch Ngọc Sách
Chủ đề
521
Bài viết
92,8K

Truyện Convert

Những bộ truyện được convert tại BNS.
Chủ đề
175
Bài viết
18,5K

Tầm Thư Các

Sưu Tầm truyện.
Chủ đề
136
Bài viết
14,2K
Chủ đề
136
Bài viết
14,2K

Top