1. Đạo Phong

    TNĐ Đối thủ quá mạnh hay chiến thuật của chúng ta đã cũ?

    ...những tranh cãi không đáng có. Trên đây là những gì Beatvn nhìn nhận cũng như phân tích lại trận chiến lần này!!! Anh em có thể rút được chút kính nghiệm không thì thôi, muốn chiến thế nào thì chiến. -Vịt- #Beatvn...
Top