Thiên Tiên Thạch

Hot Thiên Tiên Thạch

Ngưng tụ từ khí Thiên Tiên tại giới diện, hấp thu đá này sẽ đột phá cảnh giới cực nhanh!

Tổng quan Reviews (4)

Hấp thu Thiên Tiên Thạch có thể tăng 100 điểm tu vi, đột phá cảnh giới cực nhanh
Nếu có cơ duyên sở hữu được, chọn Sellback để hấp thu khí Thiên Tiên nhé!
Thiên Tiên Thạch này chỉ tồn tại 3 ngày kể từ lúc ngưng tụ thành, mỗi 3 ngày mới ngưng tụ được 1 viên.


Đã là cơ duyên thì không phải muốn có là được!

Thông tin vật phẩm

Người bán
pctrieu0812
Ngày tạo
Cập nhật
Thời hạn
3 days
Đã bán được
84
Đánh giá của người mua
5.00 star(s) 4 ratings

Túi trữ vật

Ngọc
0
Tu vi
0
Top