1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

  Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

Truyện Audio

 1. Truyện Audio Bạch Ngọc Sách

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  87
  RSS
 2. Truyện Việt

  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  16
  RSS
 3. Truyện Trung Quốc

  Đề tài thảo luận:
  20
  Bài viết:
  160
  RSS
 4. Truyện Các Nước Khác

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  7
  RSS
 5. Góc Thảo Luận

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  271
  RSS