1. Những cái LIKE và những lời cảm ơn là nguồn động lực để các dịch giả và converter tiếp tục cống hiến sức lực cho cộng đồng. Nếu bạn đã từng một lần muốn hỏi: vì sao còn chưa có chương mới?, xin biết rằng, không chỉ riêng bạn cần dịch giả và converter, mà họ cũng cần bạn nữa.

  Xin hãy động viên dịch giả và converter bằng cách đăng-ký (miễn phí) và đăng-nhập vào diễn đàn, để bạn có thể bấm những nút LIKE, để các dịch giả và converter còn biết rằng: Có người vẫn đang dõi theo thành quả của họ.

Truyện Anh ngữ

 1. English Literature

  Where you can find fascinating fictions which are famous all around the world.
  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  324
  RSS
 2. Câu lạc bộ Anh ngữ

  Nơi bạn có thể tự cải thiện khả năng sử dụng Anh ngữ cho chính mình.
  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  1,226
  RSS
 3. Truyện Dịch hoàn chỉnh

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  74
  RSS
 4. Góc Thảo luận

  Đề tài thảo luận:
  29
  Bài viết:
  1,534
  RSS