Đang tải...

Bạch Ngọc Sách

  1. Truyện Dịch

   Những bộ truyện được dịch bởi Bạch Ngọc Sách
   Đề tài thảo luận:
   121
   Bài viết:
   12,639
   Mới nhất: Tử Vong Khai Đoan - Zhttty walkinginthesun, 4/8/15 lúc 00:15
   RSS
  2. Truyện Sáng Tác

   Truyện do chính các thành viên Bạch Ngọc Sách sáng tác.
   Đề tài thảo luận:
   186
   Bài viết:
   8,074
   Mới nhất: Mộng Si SPRITEAR, 4/8/15 lúc 02:10
   RSS
  3. Bách Ngọc Luận

   Thảo luận về các truyện do Bạch Ngọc Sách dịch.
   Đề tài thảo luận:
   164
   Bài viết:
   86,972
   Mới nhất: Thơ đề tự Lục Tiên tridatinh, 4/8/15 lúc 03:48
   RSS
  4. Khu truyện Anh ngữ

   Đề tài thảo luận:
   40
   Bài viết:
   1,546
   Mới nhất: Because She Loves Me - Mark Edwards (English) kenny0112, 3/8/15 lúc 20:46
  1. Truyện Đang Convert

   Những truyện đang được convert từng chương được chia thành các chuyên đề nhỏ để bạn tiện theo dõi.
   Đề tài thảo luận:
   322
   Bài viết:
   65,522
   RSS
  2. Khu Convert

   Thảo luận truyện convert.
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   3,488
   Mới nhất: Báo danh đăng ký nhóm Converter! tiểu toán bàn, 3/8/15 lúc 23:12
   RSS
  1. Tầm Thư Các

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   686
   RSS
  2. Truyện Nước Ngoài

   Kho truyện Trung Quốc và truyện của các nước phương Tây.
   Đề tài thảo luận:
   849
   Bài viết:
   328,004
   RSS
  3. Truyện Việt Nam

   Đề tài thảo luận:
   89
   Bài viết:
   3,204
   RSS
  4. Ebook

   Đề tài thảo luận:
   52
   Bài viết:
   632
   Mới nhất: [Bìa ebook] Lục Tiên small, 2/8/15 lúc 10:01
   RSS
 1. KHU ĐÀO TẠO

  Nơi đào tạo dịch giả, converter.
  1. Học viện Dịch thuật

   Nơi tập trung, đào tạo dịch thuật cho mọi thành viên có đam mê và nhu cầu.
   Đề tài thảo luận:
   193
   Bài viết:
   23,885
   Mới nhất: Trợ giúp dịch thuật - Lầu 2 arum_park97, 4/8/15 lúc 00:23
   RSS
  2. Học viện Chuyển ngữ (Converter)

   Học viện tập trung đào tạo các Chuyển ngữ sư (Converter)
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   411
   RSS
  3. Phòng Làm Việc

   Phòng làm việc của nhiều nhóm dịch, convert, sưu tầm ở trong diễn đàn.
   Đề tài thảo luận:
   39
   Bài viết:
   883
   Mới nhất: Nơi Dịch Giả Báo Danh MinhMinh, 2/7/15
   RSS
  1. Nghênh Khách Lâu

   Nơi dành cho các thành viên mới giới thiệu, giao lưu với các thành viên khác
   Đề tài thảo luận:
   332
   Bài viết:
   25,324
   RSS
  2. Bạch Ngọc Liên Minh

   Nơi hoạt động của các môn phái trong BNS
   Đề tài thảo luận:
   289
   Bài viết:
   29,337
   RSS
  3. Tụ Nghĩa Đường

   Bằng hữu từ bốn phương trời, phiêu bạt về đâu đó? Dừng chân lại nơi này uống ly rượu nhạt, hát khúc ca tương phùng.
   Đề tài thảo luận:
   939
   Bài viết:
   48,965
   Mới nhất: Ngày hôm nay, tôi sẽ ... Khói, 4/8/15 lúc 02:16
   RSS
  1. Kết Nối Với Ban Điều Hành

   Thông báo mới nhất về diễn đàn của đội ngũ Ban Quản Trị gửi đến thành viên.
   Đề tài thảo luận:
   253
   Bài viết:
   16,166
   RSS
  2. Giao Lưu Và Hoạt Động Thiện Nguyện

   Đây là nơi để các thành viên Bạch Ngọc Sách ở mọi miền giao lưu với nhau, và cùng bắt tay giúp ích cho đời.
   Đề tài thảo luận:
   53
   Bài viết:
   4,237
   Mới nhất: Short film Gió mát tới Chiềng Ve Julia Phạm, 30/7/15 lúc 18:11
   RSS