Đang tải...

Bạch Ngọc Sách

  1. Truyện Dịch

   Những bộ truyện được dịch bởi Bạch Ngọc Sách
   Đề tài thảo luận:
   131
   Bài viết:
   13,081
   Mới nhất: Thế Giới Tiên Hiệp - Vô Tội loyal, 31/8/15 lúc 20:23
   RSS
  2. Truyện Sáng Tác

   Truyện do chính các thành viên Bạch Ngọc Sách sáng tác.
   Đề tài thảo luận:
   256
   Bài viết:
   9,578
   Mới nhất: Cảnh Thịnh Đế tân truyện - huynh9l Ngô Thu, 31/8/15 lúc 22:12
   RSS
  3. Bách Ngọc Luận

   Thảo luận về các truyện do Bạch Ngọc Sách dịch.
   Đề tài thảo luận:
   191
   Bài viết:
   98,547
   RSS
  4. Khu truyện Anh ngữ

   Đề tài thảo luận:
   40
   Bài viết:
   1,948
   Mới nhất: Đăng ký dịch Angelfall Khổng Lồ Một Mắt, 31/8/15 lúc 17:34
  1. Truyện Đang Convert

   Những truyện đang được convert từng chương được chia thành các chuyên đề nhỏ để bạn tiện theo dõi.
   Đề tài thảo luận:
   336
   Bài viết:
   67,260
   RSS
  2. Khu Convert

   Thảo luận truyện convert.
   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   3,548
   RSS
  1. Tầm Thư Các

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   702
   Mới nhất: Thiên Hạ Cấm Thư Khói, 17/8/15
   RSS
  2. Truyện Nước Ngoài

   Kho truyện Trung Quốc và truyện của các nước phương Tây.
   Đề tài thảo luận:
   913
   Bài viết:
   340,175
   RSS
  3. Truyện Việt Nam

   Đề tài thảo luận:
   97
   Bài viết:
   3,473
   Mới nhất: Tiểu Thần - Tâm An Đông Tịch, 30/8/15 lúc 10:00
   RSS
  4. Ebook

   Đề tài thảo luận:
   52
   Bài viết:
   707
   RSS
  5. Truyện Audio

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   88
 1. KHU ĐÀO TẠO

  Nơi đào tạo dịch giả, converter.
  1. Học viện Dịch thuật

   Nơi tập trung, đào tạo dịch thuật cho mọi thành viên có đam mê và nhu cầu.
   Đề tài thảo luận:
   205
   Bài viết:
   24,488
   Mới nhất: Trợ giúp dịch thuật - Lầu 2 VLPL, 31/8/15 lúc 19:31
   RSS
  2. Học viện Chuyển ngữ (Converter)

   Học viện tập trung đào tạo các Chuyển ngữ sư (Converter)
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   426
   RSS
  3. Phòng Làm Việc

   Phòng làm việc của nhiều nhóm dịch, convert, sưu tầm ở trong diễn đàn.
   Đề tài thảo luận:
   40
   Bài viết:
   942
   Mới nhất: Nơi Dịch Giả Báo Danh Kuri Masa, 17/8/15
   RSS
  1. Nghênh Khách Lâu

   Nơi dành cho các thành viên mới giới thiệu, giao lưu với các thành viên khác
   Đề tài thảo luận:
   453
   Bài viết:
   33,255
   RSS
  2. Bạch Ngọc Liên Minh

   Nơi hoạt động của các môn phái trong BNS
   Đề tài thảo luận:
   314
   Bài viết:
   34,649
   RSS
  3. Tụ Nghĩa Đường

   Bằng hữu từ bốn phương trời, phiêu bạt về đâu đó? Dừng chân lại nơi này uống ly rượu nhạt, hát khúc ca tương phùng.
   Đề tài thảo luận:
   967
   Bài viết:
   50,919
   Mới nhất: Mai viết! Vong Hồn, 31/8/15 lúc 21:59
   RSS
  1. Kết Nối Với Ban Điều Hành

   Thông báo mới nhất về diễn đàn của đội ngũ Ban Quản Trị gửi đến thành viên.
   Đề tài thảo luận:
   257
   Bài viết:
   16,866
   RSS
  2. Giao Lưu Và Hoạt Động Thiện Nguyện

   Đây là nơi để các thành viên Bạch Ngọc Sách ở mọi miền giao lưu với nhau, và cùng bắt tay giúp ích cho đời.
   Đề tài thảo luận:
   53
   Bài viết:
   4,249
   Mới nhất: Ảnh Phàm Mê off ngày 29.9 quyle019, 19/8/15
   RSS