Đang tải...

Bạch Ngọc Sách

  1. Truyện Dịch

   Những bộ truyện được dịch bởi Bạch Ngọc Sách
   Đề tài thảo luận:
   137
   Bài viết:
   13,612
   Mới nhất: Y Thống Giang Sơn-Thạch Chương Ngư luv, 4/10/15 lúc 17:59
   RSS
  2. Truyện Sáng Tác

   Truyện do chính các thành viên Bạch Ngọc Sách sáng tác.
   Đề tài thảo luận:
   298
   Bài viết:
   10,781
   Mới nhất: Chúa Tể Thiên Hà - Gà Chín Cựa Tham Lang, 4/10/15 lúc 13:36
   RSS
  3. Bách Ngọc Luận

   Thảo luận về các truyện do Bạch Ngọc Sách dịch.
   Đề tài thảo luận:
   205
   Bài viết:
   105,085
   Mới nhất: Thơ đề tự Ma Thiên Ký Hàn Lâm Nhi, 4/10/15 lúc 17:47
   RSS
  4. Khu truyện Anh ngữ

   Đề tài thảo luận:
   42
   Bài viết:
   2,008
  1. Truyện Đang Convert

   Những truyện đang được convert từng chương được chia thành các chuyên đề nhỏ để bạn tiện theo dõi.
   Đề tài thảo luận:
   340
   Bài viết:
   69,737
   RSS
  2. Khu Convert

   Thảo luận truyện convert.
   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   3,641
   RSS
  1. Tầm Thư Các

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   712
   Mới nhất: Thiên Hạ Cấm Thư ˆGióˆ, 7/9/15
   RSS
  2. Truyện Nước Ngoài

   Kho truyện Trung Quốc và truyện của các nước phương Tây.
   Đề tài thảo luận:
   941
   Bài viết:
   345,460
   Mới nhất: Thần Châu Tam Kiệt Lăng Tiếu Mịch, 4/10/15 lúc 16:41
   RSS
  3. Truyện Việt Nam

   Đề tài thảo luận:
   116
   Bài viết:
   3,908
   Mới nhất: Chân Huyết Lệ - Quốc Sơn Tuyết Mai, 4/10/15 lúc 17:47
   RSS
  4. Ebook

   Đề tài thảo luận:
   52
   Bài viết:
   723
   Mới nhất: [Ebook] Mật Thám Phong Vân - Thần Long atkd1890, 30/9/15 lúc 06:41
   RSS
  5. Truyện Audio

   Đề tài thảo luận:
   45
   Bài viết:
   216
 1. KHU ĐÀO TẠO

  Nơi đào tạo dịch giả, converter.
  1. Học viện Dịch thuật

   Nơi tập trung, đào tạo dịch thuật cho mọi thành viên có đam mê và nhu cầu.
   Đề tài thảo luận:
   210
   Bài viết:
   25,008
   Mới nhất: [Đăng kí Dịch] Ma Thiên ký chickel, 3/10/15 lúc 18:43
   RSS
  2. Học viện Chuyển ngữ (Converter)

   Học viện tập trung đào tạo các Chuyển ngữ sư (Converter)
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   451
   RSS
  3. Phòng Làm Việc

   Phòng làm việc của nhiều nhóm dịch, convert, sưu tầm ở trong diễn đàn.
   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   996
   RSS
  1. Nghênh Khách Lâu

   Nơi dành cho các thành viên mới giới thiệu, giao lưu với các thành viên khác
   Đề tài thảo luận:
   551
   Bài viết:
   43,328
   RSS
  2. Bạch Ngọc Liên Minh

   Nơi hoạt động của các môn phái trong BNS
   Đề tài thảo luận:
   337
   Bài viết:
   38,198
   RSS
  3. Tụ Nghĩa Đường

   Bằng hữu từ bốn phương trời, phiêu bạt về đâu đó? Dừng chân lại nơi này uống ly rượu nhạt, hát khúc ca tương phùng.
   Đề tài thảo luận:
   1,009
   Bài viết:
   55,207
   Mới nhất: Offline định kỳ Sài Gòn lần 3 Ngô Thu, 4/10/15 lúc 15:41
   RSS
  1. Kết Nối Với Ban Điều Hành

   Thông báo mới nhất về diễn đàn của đội ngũ Ban Quản Trị gửi đến thành viên.
   Đề tài thảo luận:
   264
   Bài viết:
   18,067
   RSS
  2. Giao Lưu Và Hoạt Động Thiện Nguyện

   Đây là nơi để các thành viên Bạch Ngọc Sách ở mọi miền giao lưu với nhau, và cùng bắt tay giúp ích cho đời.
   Đề tài thảo luận:
   57
   Bài viết:
   4,597
   Mới nhất: [ Phòng Tranh BNS ] An Hạ, 4/10/15 lúc 13:51
   RSS