Giới thiệu về Bạch Ngọc sách
Siêu cấp sự kiện kết nối
Donate ủng hộ việc duy trì BNS thông qua thẻ cào
Mở lớp dịch thường xuyên 8/24
   

Bạch Ngọc Bảng
Thu nhỏ Chuyên mục này

 • Bài Viết Mới
 • Truyện Dịch
 • Truyện Convert
 • Truyện Sưu Tầm
 • Thông Báo
 • Truyện Sáng Tác BNS
 • Xem Nhiều
LưuTinh   [Thảo Luận] Ma Thiên Ký → Vong Ngữ → Tầng 3 : Trấn Yêu Tháp
hungprods   [Tiên Hiệp] Ma Thiên Ký - Vong Ngữ
Vivian Nhinhi   Vọng Nguyệt Lâu- cùng làm thơ nối chữ cuối!
hungprods   Bạch Vân Lầu
Sào Phủ 08   [Kiếm Hiệp] Vũ Điểm Cô Thiên!
hungprods   [Huyền Huyễn] Đế Ngự Sơn Hà - Hoàng Phủ Kỳ - 帝御山河
KtXd   [Huyền Huyễn] Bất Bại Chiến Thần - Phương Tưởng [不败战神]
haitung   [Thảo Luận] Bất Bại Chiến Thần - Phương Tưởng
hungprods   [Huyền Huyễn] Độc Bộ - Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh - 独步
hungprods   [Đăng kí Dịch] Ma Thiên ký
hungprods   [Thảo Luận] Độc Bộ - Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Cô Độc   [Thảo Luận] Thảo luận, góp ý cho Ngọc Tỏa Dao Đài

Bạch Ngọc Sách

Chào mừng đến với Bạch Ngọc Sách.

 1. Trung Tâm Điều Hành
  Tình Hình  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 87
   • Chân khí: 8.936
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 177
   • Chân khí: 6.108
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 95
   • Chân khí: 57.155
 2. Khu Truyện Convert
  Tình Hình  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 66
   • Chân khí: 10.041
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 22
   • Chân khí: 3.032
 3. Thư Viện Tổng Hợp Từ Internet
  Tình Hình  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Chân khí: 208
 4. Khu Giao Lưu
  Tình Hình  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 99
   • Chân khí: 13.815
  2. Đổ trường BNS

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 153
   • Chân khí: 15.198
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Chân khí: 3.643
 5. Nhất Hý Trường
  Tình Hình  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Chân khí: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ

Lời Hay - Ý Đẹp

"Quân tử kính mà không lỗi, đối xử người khiêm cung mà không vô lễ. Trong bốn biển đều là anh em một nhà cả". Luận Ngữ

Hiện đang có 121 người. 47 Nam thanh nữ tú và 74 lữ khách quang lâm Bạch Ngọc Sách.

Nhiều người truy cập nhất là 929, 30-10-12 lúc 10:32 PM.
Nhóm thành viên:   Admin;   Moderator;   Super Moderator;   Trial Moderator;   Thần Long;   Vạn Hoa Cốc;   Nhóm Sáng Tác;   Dịch Giả;   Converter;   Bạch Ngọc Tầm Thư

 1. 1phần2,
 2. Abc,
 3. ahyxahoi,
 4. alabama,
 5. alexmiu,
 6. anh044af,
 7. ant1207,
 8. bingo_hvs,
 9. br2589,
 10. bwnccao,
 11. cakiem0990,
 12. Cozy,
 13. cunlove,
 14. darkevil_minh,
 15. esgard,
 16. FairyTails,
 17. handoivn,
 18. hoanggia,
 19. hoangmomhp,
 20. hoangphu,
 21. hunter178,
 22. iumomo,
 23. JimQ,
 24. kennedyhong,
 25. laka1047,
 26. lanthan6274,
 27. la_Vie,
 28. linhlazy,
 29. liukangmk4,
 30. lonelymen2012,
 31. LưuTinh,
 32. MACHIVU,
 33. manhhung,
 34. minhmang83,
 35. Minlee.pt,
 36. nackmachine,
 37. nagazodiac,
 38. phaiaoluc,
 39. phamngoccan,
 40. quyquy,
 41. Sochieunam,
 42. Tiểu Qua,
 43. tiểu toán bàn,
 44. Trung Tiếu Thiên,
 45. usio,
 46. Vivian Nhinhi,
 47. zjnsock

Sinh nhật hôm naySinh nhật hôm nay

 1. HapNcu258l (29),
 2. HapKct812l (29),
 3. HapJcr193l (29),
 4. HapYah395l (29),
 5. HapUas234l (29),
 6. HapBci933l (29),
 7. HapAay721l (29),
 8. HapGan332l (29),
 9. HapVcs732l (29),
 10. HapZct776l (29),
 11. HapUbp212l (29),
 12. HapAay050l (29),
 13. HapBcs907l (29),
 14. HapVct357l (29),
 15. HapDcjk010l (29),
 16. HapRab427l (29),
 17. HapVbu731l (29),
 18. HapDco073l (29),
 19. HapUba285l (29),
 20. HapVcr262l (29),
 21. HapEcv736l (29),
 22. Rai (21)

Thống kêThống kê

Chủ đề
3.236
Chân khí
476.523
Thành viên
36.121
Thành viên kích hoạt
4.746

Chào mừng thành viên mới nhất, HapEcv736l

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết